Aktualności

Obowiązki grantobiorców

Wszystkim grantobiorcom, którzy podpisali umowy na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej oraz w ramach przedsięwzięcia 1.2.9 NGO dla mieszkańców przypominamy o obowiązkach wynikających z podpisanych umów. Informujemy o obowiązku umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, gadżetach itp.) logotypów w tym lgd w miejscu, na które pozwala księga wizualizacji znaku PROW. Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory oznaczenia …

Czytaj całość

Szkolenia świętokrzyskich LGD

W ramach przygotowań do nowego okresu programowania Świętokrzyska Sieć LGD przeprowadziła dwa szkolenia dla pracowników i przedstawicieli LGD województwa świętokrzyskiego. Pierwsze dotyczące krótkich łańcuchów dostaw żywności odbyło się w dn. 15 -16 lipca 2021 r. Poprowadził je Rafał Serafin, który od lat zajmuje się tematyką organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności. I w swym dorobku zawodowym ma uruchomienie i prowadzenie platformy zakupowej dla …

Czytaj całość

Trwa nabór do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego

Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego zachęca do składania wniosków w ramach programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”. W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 do 7 tys. zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego. Jeżeli:• masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu,• lubisz pracę zespołową i udzielasz …

Czytaj całość

Program grantowy dla stowarzyszeń. Granty na działalność wspierającą lokalną kulturę, tradycję lub historię do 40 tys. zł

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę. Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł.Na jeden projekt …

Czytaj całość

Konsultacje społeczne. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Biuro stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców obszaru gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Zmiana w LSR związana jest z informacją …

Czytaj całość

Dodatkowe środki dla LGD – Dorzecze Wisły!

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły otrzymała od Zarządu Województwa – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informację o możliwości zwiększenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Bonus został przyznany przez Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi za osiągnięcie przez naszą LGD wysokiego poziomu wartości …

Czytaj całość

Koniec pracy zdalnej!

Szanowni Państwo! Niezmiernie miło jest nam poifnormować, że od dnia 12 kwietnia br. biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły znowu jest czynne. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Zapraszamy!

Czytaj całość

Praca zdalna LGD – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  Biuro LGD – Dorzecze Wisły od dnia 06.04.2020 przechodzi na pracę zdalną. Pracownicy obsługują pocztę elektroniczną biuro@dorzeczewisly.pl, k.chrzanowska@dorzeczewisly.pl oraz są dostępni pod numerem  570 841 342 w godzinach 8:00 – 16:00. Za chwilowe utrudnienia przepraszamy!

Czytaj całość

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Szanowni Państwo, przypominamy, że Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków wdrażanych przez LGD – Dorzecze Wisły mają obowiązek po zakończeniu realizacji operacji (tj. po otrzymaniu płatności końcowej) złożenia do biura ankiety monitorującej realizację operacji. Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej). Po wypełnieniu ankiety …

Czytaj całość

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Nagroda pieniężna 5000 zł

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem. Temat przewodni konkursu to: Regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. Termin przesyłania zgłoszeń mija 23 marca 2021 roku a nagroda pieniężna wynosi 5 000,00 zł. Nadrzędnym celem …

Czytaj całość