Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 6/2020/ŚWiAT dowóz i odbiór przyczep kajakowych ze sprzętem

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do składania ofert na dowóz i odbiór 2 przyczep kajakowych ze sprzętem, stanowiącym własność LGD – Dorzecze Wisły, na organizowane w dniach 7-8-9.08.2020 r. spływy kajakowe w ramach projektu „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”, wg harmonogramu zawartego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do promocji projektu współpracy i szlaku wodnego na rzece Czarnej, …

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe nr 5/2020/ŚWiAT na zakup gadżetów promocyjnych

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do składania ofert na zakup gadżetów promujących projekt współpracy i transport do siedziby biura LGD – Dorzecze Wisły, w ramach projektu „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” (ŚWiAT). Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do promocji projektu współpracy i szlaku wodnego na rzece Czarnej, który ma szczególny potencjał charakteryzujący się korzystnymi cechami dla rozwoju turystyki …

Czytaj całość

Wnioskodawco, czy posiadasz nr producenta?

Biuro LGD – Dorzecze Wisły przypomina, że każdy wnioskodawca, który chce ubiegać się o pomoc finansową z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (np. na założenie / rozwój działalności gospodarczej), musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 20/2020

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości 80 000,00 PLN na jednego Beneficjenta. Środki finansowe z tytułu pomocy będą wypłacane w dwóch transzach …

Czytaj całość

Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów lokalnych

Szanowni Państwo z uwagi na pytania, jakie w ostatnim czasie napływają do biura dotyczące prawidłowego wypełnienia oświadczeń potwierdzających spełnienie danego kryterium, za które Wnioskodawca może otrzymać punkty, poniżej przedstawiamy objaśnienia. Integralną częścią dokumentacji składanej z wnioskiem do biura są tzw. oświadczenia Wnioskodawcy. Wnioskodawca w ramach ogłoszonego naboru zobowiązany jest złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami zgodnie z regulaminem …

Czytaj całość

Zapraszamy do udziału w konkursie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły do wzięcia udziału w bezpłatnym konkursie. Co należy zrobić? Wystarczy polubić naszą stronę na Facebooku, udostępnić konkurs na swojej tablicy i w komentarzu pod konkursem udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie: “Które z gmin powiatu staszowskiego są zrzeszone w Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły?” Pierwsze 100 osób, które polubi naszą stronę, …

Czytaj całość

Zmiana terminu targów AGROTRAVEL & Active Life. Kolejna edycja na wiosnę 2021

Sielski klimat, regionalne specjały, spektakularne pokazy i trendy nowoczesnego wypoczynku – to najbardziej charakterystyczne elementy towarzyszące Targom Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE. Okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować zmusza nas jednak do zmiany terminu 12. edycji tego wydarzenia, którego kolejną odsłonę zaplanowaliśmy na wiosnę 2021 roku. W imprezie biorą udział m.in. gospodarstwa oraz stowarzyszenia agroturystyczne, lokalne i regionalne …

Czytaj całość

Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?

Świat, w którym żyjemy, doświadcza i przechodzi głębokie przemiany. Okulary, którymi przyglądaliśmy się obszarom wiejskim, uległy zmianie i stały się źródłem inspiracji dla naszej umiejętności rozwiązywania problemów, przyjmowania obowiązków i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Skorzystaj z tej okazji. Metodologia LEADER’a i nasz sposób działania – opierająca się na wspóuczestnictwie, innowacji i współpracy sektora prywatnego i publicznego – może spełnić kluczową rolę …

Czytaj całość

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzymujących dotacje z LGD

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów w tym zobowiązania, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania : Zachowanie terminu realizacji operacji.Podleganie ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2. Wykonywanie działalności gospodarczej. Osiągnięcie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług. Utrzymanie …

Czytaj całość

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju …

Czytaj całość