Rozpoczął się nabór wniosków nr 17/2019 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Budżet dla konkursu wynosi 203 326,14 zł. Termin ostateczny naboru upływa z dniem 8 lipca o godz. 15.30.

Aktualności

Zapraszamy Przedsiębiorców na spływ kajakowy

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców z obszaru LGD – Dorzecze Wisły (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do udziału w zorganizowanym spływie kajakowym w dniu 25 maja 2019 r. Uczestnikami spływu kajakowego mogą być przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele działający w branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, firmy rozpoczynające swą działalność oraz chcący rozwijać się lub dywersyfikować swą działalność w kierunku …

Czytaj całość

Zapraszamy na piąte szkolenie

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza uczestników projektu „Kreator przedsiębiorczości” na piąte spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniach 10.05. – 11.05.2019 r. w sali kawiarnianej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec. Warsztaty piątego spotkania związane będą z zagadnieniami dotyczącymi sprzedaży i obsługi klienta, właściwej komunikacji z klientem, umiejętnosci radzenia sobie …

Czytaj całość

Podpisaliśmy kolejne umowy z grantobiorcami

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na podstawie zawartej z Urządem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Umowy o przyznaniu pomocy, Stowarzyszenie LGD – Dorzecze Wisły podpisało z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły”. Celem projektu grantowego jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru …

Czytaj całość

Poradnik – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów dotyczący stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 …

Czytaj całość

Numer identyfikacyjny ARiMR

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, informuje przyszłych Wnioskodawców, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, że jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc jest przyznawana …

Czytaj całość