Aktualności

Zapraszamy Przedsiębiorców na spływ kajakowy

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców z obszaru LGD – Dorzecze Wisły (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do udziału w zorganizowanym spływie kajakowym w dniu 25 maja 2019 r. Uczestnikami spływu kajakowego mogą być przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele działający w branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, firmy rozpoczynające swą działalność oraz chcący rozwijać się lub dywersyfikować swą działalność w kierunku …

Czytaj całość

Zapraszamy na piąte szkolenie

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza uczestników projektu „Kreator przedsiębiorczości” na piąte spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniach 10.05. – 11.05.2019 r. w sali kawiarnianej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec. Warsztaty piątego spotkania związane będą z zagadnieniami dotyczącymi sprzedaży i obsługi klienta, właściwej komunikacji z klientem, umiejętnosci radzenia sobie …

Czytaj całość

Podpisaliśmy kolejne umowy z grantobiorcami

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na podstawie zawartej z Urządem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Umowy o przyznaniu pomocy, Stowarzyszenie LGD – Dorzecze Wisły podpisało z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły”. Celem projektu grantowego jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru …

Czytaj całość

Poradnik – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów dotyczący stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 …

Czytaj całość

Numer identyfikacyjny ARiMR

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, informuje przyszłych Wnioskodawców, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, że jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc jest przyznawana …

Czytaj całość

Stypendia akademickie Fundacji im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia już 8 lipca 2019 roku rozpocznie rekrutację do VIII Edycji stypendiów akademickich na rok 2019/2020. Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach. Stypendia w wysokości 5 000,00zł przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych …

Czytaj całość

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się do mieszkańców obszaru gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się z poniżej opisanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany związane są z włączeniem otrzymanych przez LGD dodatkowych środków w wysokości 480 000,00 zł na działania związane z przedsiebiorczością. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji …

Czytaj całość

Jak założyć stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?

Szanowni Państwo z uwagi na dużą ilość zapytań dotyczących czynności w jaki sposób założyć stowarzyszenie rejestrowe, jakie dokumenty należy złożyć i co jest potrzebne zapraszamy do zapoznania się z poniższą infografiką prezentującą jakie kroki są konieczne do tego, żeby rozpocząć działalność społeczną jako stowarzyszenie, zgodnie z przepisami. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z biurem LGD.

Czytaj całość

Projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” rozliczony

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, iz z dniem 05.04.2019 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność wraz z informacją o zamknięciu projektu „LGD- owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowanego z 15 innymi LGD. W związku z powyższym zgodnie z warunkami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 5 pkt.4 uczestnicy projektu mogą zwracać się pisemnie …

Czytaj całość

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla przedsiębiorców

Szkolenie to nieodzowny element rozwoju każdej firmy – zarówno dużej, jak i małej. O tym, że dobrze dobrane szkolenie to nieoceniona wartość dla firmy, jej właściciela oraz poszczególnych pracowników biorących w nim udział, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy cykl szkoleń skierowanych dla przedsiębiorców z obszaru gmin Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Celem szkoleń było podniesienie poziomu …

Czytaj całość