Aktualności

Zobowiązania beneficjentów, a epidemia koronawirusa SARS-CoV-2

W ostatnim czasie pojawiają się pytania beneficjentów podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą związane z ich zobowiązaniami i obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju. W odpowiedzi na te wątpliwości zamieszczamy pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w powyższym temacie. PYTANIE NR 1. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z branży hotelarskiej jest na etapie trwałości operacji, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy – operacja związana z rozwojem …

Czytaj całość

Komunikat dla beneficjentów i wnioskodawców podziałania 19.2

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków …

Czytaj całość

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców – ważne informacje

Podstawowe materiały pomocnicze dotyczące wsparcia realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z pomocy skorzystać mogą także osoby, które otrzymały dotację na podjęcie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji …

Czytaj całość

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców obszaru gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Zmiana dotyczy przesunięcia zaoszczędzonych kwot z przedsięwzięć zrealizowanych …

Czytaj całość

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Stowarzyszeniu LGD – Dorzecze Wisły

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura. Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: biuro@dorzeczewisly.pl …

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe nr 4/2020/ŚWiAT na zakup sprzętu kajakowego i przyczepy kajakowej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu kajakowego wraz z przyczepką kajakową wg specyfikacji podanej w zapytaniu ofertowym poniżej w ramach realizacji projektu współpracy Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (ŚWiAT). Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów zlokalizowanych wzdłuż szlaku wodnego na rzece Czarnej, który ma szczególny potencjał charakteryzujący …

Czytaj całość

Ograniczenie w przyjmowaniu beneficjentów

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu o rezygnację z osobistego załatwiania spraw oraz ograniczenie bezpośredniego kontaktu z biurem do niezbędnego minimum po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną.

Czytaj całość

Warsztat refleksyjny

W dniach 22-23 lutego 2020 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Beskidek” w Gilowicach odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej (on-going) poświęcony bieżącej analizie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły.   W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, przedsiębiorcy, członkowie organów decyzyjnych i członkowie …

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe nr 3/2020/ŚWiAT na wykonanie strony www

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do składania ofert na wykonanie od podstaw strony internetowej responsywnej z panelem CMS promującej projekt współpracy o akronimie ŚWiAT i walory turystyczne 5 lokalnych grup działania. Strona będzie zawierała bazę turystyczną regionu z możliwością podziału na kategorie (gastronomia, noclegi itp.), interaktywną mapę Google ze znacznikami lokalizacyjnymi obiektów w ramach realizacji projektu współpracy Świętokrzyska …

Czytaj całość