Strona główna / Spływ kajakowy zorganizowany

Spływ kajakowy zorganizowany

Zasady korzystania ze sprzętu kajakowego będącego w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, a także opłaty za ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób, którym jest udostępniany sprzęt. 

Rezerwacja kajaków: tel. 15 865 11 30 lub tel. 665 946 750

Osoba do kontaktu: Maciej Witek

 1. Sprzęt kajakowy udostępniany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu.
 2. Sprzęt kajakowy dla spływów grupowych udostępniany jest co najmniej dla dziesięciu osób i nie więcej niż osiemnastu osób.
 3. Sprzęt mogą wypożyczyć osoby pełnoletnie, dopuszcza się udział w spływach osób powyżej 16 roku życia, za pisemną zgodą rodzica. Młodzież i dzieci mogą wziąć udział w spływie tylko z osobą dorosłą.
 4. Udostępniający nie organizuje spływów kajakowych, udostępnia jedynie sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 5. Sprzęt kajakowy może zostać tylko i wyłącznie użytkowany na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, na rzece Czarnej, Wschodniej lub Wiśle.
 6. Spływy zorganizowane można zgłaszać w środy lub soboty do obsługującego spływ kajakowy pod nr telefonu 15 865 11 30 lub tel. 665 946 750. Osobą do kontaktu odpowiedzialną za rejestrowanie zorganizowanych spływów kajakowych jest p. Maciej Witek.
 7. Sprzęt kajakowy obejmuje: Kajak dwuosobowy Vista Perception 2013 z wymiennym kilem, 2 wiosła TNP Dr Kajak, 2 kamizelki Standard.
 8. Udostępnienie kajaka na jeden dzień obowiązuje od godz. 9.00 do godz. 20.00.
 9. Uczestnik spływu zorganizowanego uiszcza opłatę w wysokości 60 zł / kajak / dzień, na którą składa się ubezpieczenie uczestnika i ratownik wodny.
 10. Sprzęt powinien zostać zwrócony wyklarowany, w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym przez udostępniającego spływ kajakowy. Załadunek i rozładunek kajaków leży po stronie uczestników.
 11. Przy wynajmie 10 kajaków istnieje możliwość wynajmu przyczepki w kwocie 50 zł na całodzienny czas trwania spływu.
 12. Przy wynajmie mniej niż 10 kajaków wynajmujący może wynająć przyczepkę w kwocie 50 zł lecz musi być ona zwrócona niezwłocznie po dostarczeniu kajaków na miejsce spływu by umożliwić dowóz pozostałych kajaków innym osobom wynajmującym. Po zakończeniu spływu należy przyjechać z powrotem po przyczepkę celem załadowania wyklarowanych kajaków i dostarczenia ich do bazy.
 13. Ponadto istnieje możliwość dostarczenia i odebrania kajaków na czas trwania spływu kajakowego przez udostępniającego kajaki ze sprzętem. Cena 3,5zł za kilometr liczony podwójnie.
 14. Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę zwłoki w stosunku do terminu zwrotu.
 15. Zagubienie, kradzież oraz zniszczenie nieodwracalne sprzętu dana osoba zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania. Za uszkodzenia podlegające naprawie do wysokości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu.

KOSZTY SPŁYWU GRUPOWEGO PRZY GRUPIE MINIMUM 19 OSÓB:

Koszty dla jednego dwuosobowego kajaka:
– udostępnienie sprzętu 10 zł./osobę x 2 = 20 zł./kajak,
– ubezpieczenie uczestnika 2 zł./osobę x 2 = 4 zł./kajak, 
– ratownik 18 zł/osobę x 2 = 36 zł./kajak
Razem 60 zł/kajak.
W sytuacji kiedy jednym kajakiem chce płynąć jedna osoba musi ona ponieść koszty jak dla całego kajaka.
Transport sprzętuLub wynajem przyczepki dla 10 kajaków dwuosobowych z osprzętem
60 zł./kajak3,5 zł. za kilometr liczony podwójnie50 zł / dzień