Strona główna / Umowa ramowa

Umowa ramowa

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły p. Aneta Matusiewicz – Prezes Zarządu i p. Ewa Maciejska – Wiceprezes Zarządu podpisały umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Na mocy umowy Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie realizować zlecone zadania przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w ramach PROW 2014-2020 programu Leader.

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
NR 00014-6933-UM1310003/15
21 KWIETNIA 2016 ROKU

ANEKS NR 1
ZAWARTY 26 CZERWCA 2016 ROKU

ANEKS NR 2
ZAWARTY 21 LUTEGO 2017 ROKU

ANEKS NR 3
ZAWARTY 8 CZERWCA 2017 ROKU

ANEKS NR 4
ZAWARTY 11 SIERPNIA 2017 ROKU

ANEKS NR 5
ZAWARTY 21 SIERPNIA 2018 ROKU

ANEKS NR 6
ZAWARTY 8 LISTOPADA 2018 ROKU

ANEKS NR 7
ZAWARTY 11 LUTEGO 2019 ROKU

ANEKS NR 8
ZAWARTY 17 CZERWCA 2019 ROKU

ANEKS NR 9
ZAWARTY 30 CZERWCA 2019 ROKU

ANEKS NR 10
ZAWARTY 16 MARCA 2020 ROKU

ANEKS NR 11
ZAWARTY 18 CZERWCA 2020 ROKU