Strona główna / Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia


ZARZĄD LGD – DORZECZE WISŁY

 1. Prezes Zarządu: Aneta Matusiewicz.
 2. Wiceprezes Zarządu: Leszek Ziółek.
 3. Wiceprezes Zarządu: Ewa Maciejska.
 4. Skarbnik: Agnieszka Gajda.
 5. Członek Zarządu: Henryk Bednarski.
 6. Członek Zarządu: Stanisław Mazur.
 7. Członek Zarządu: Katarzyna Kunowska.
 8. Członek Zarządu: Arkadiusz Bąk.

Dyrektor Biura Zarządu: Łukasz Orłowski


KOMISJA REWIZYJNA LGD – DORZECZE WISŁY

 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Magdalena Marynowska.
 2. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Lalewicz.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej: Anna Kaniszewska.RADA LGD – DORZECZE WISŁY

 1. Przewodniczący Rady: Jacek Nowak
 2. Członek Rady: Wojciech Zdziebko.
 3. Członek Rady: Mieczysław Dudek.
 4. Członek Rady: Anna Grajko.
 5. Członek Rady: Jerzy Karwasiński.
 6. Członek Rady: Ewa Lech-Strzępek.
 7. Członek Rady: Leszek Juda.
 8. Członek Rady: Katarzyna Cebula.
 9. Członek Rady: Piotr Strzelecki.
 10. Członek Rady: Grzegorz Forkasiewicz.
 11. Członek Rady: Marek Sadowski.
 12. Członek Rady: Tomasz Darowski.
 13. Członek Rady: Rafał Łysiak.
 14. Członek Rady: Monika Figacz.
 15. Członek Rady: Grzegorz Figacz.