RODO


*Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz uzyskania odpowiedzi. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego dnia programowania PROW na lata 2014-2020.

Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
biuro@dorzeczewisly.pl
www.dorzeczewisly.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Rafał Andrzejewski
and1rafal@02.pl