Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Zobacz filmy i spoty promocyjne


Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem. W dniu 27 i 28 czerwca 2015 r. Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły otwierając sezon 2015 zorganizowała spływ kajakowy na rzece Czarnej, w którym wzięło udział ponad 140 osób. Cisza, spokój, ładne widoki, rześkie powietrze i przyjemny chłód bijący od wody. Ruch, woda, słońce i obcowanie z przyrodą dały wiele satysfakcji i niezapomnianych wrażeń. Każdy z uczestników zabrał ze sobą ogromny ładunek dobrego humoru, żartu i chęci do pokonywania wodnych kilometrów. Kajakarzom dopisała pogoda , jak sami opowiadali widoki na rzece były niesamowite, nie spodziewali się aż tak bajecznego krajobrazu. Po zakończeniu spływu kajakowego wszyscy uczestnicy wzięli udział w ognisku i grillu. Duży wkład w organizację spływu kajakowego miała Gmina Połaniec. Pracownicy UMiG zapewnili transport kajaków, wykoszenie stanic wodnych, obsługę ogniska, rozłożenie namiotu, ustawienie stołów. Serdeczne podziękowania wszystkim za uczestnictwo w spływie, podjęcie wyzwania i wytrwałość. Pogoda i humory uczestnikom dopisały. Mamy nadzieję, że przepiękna przyroda i niezapomniane widoki pozwoliły Wam się zrelaksować i odpocząć po tygodniu pracy. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych wyprawach!
Aktualne informacje na temat LSR 2014-2020


KRYTERIA WYBORU OPERACJI - FORMULARZ UWAG

Szanowni Państwo, trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów - określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji. Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne.

Na potrzeby oceny operacji  w ramach wdrażania LSR LGD przygotuje kryteria na karcie oceny zróżnicowane pod kątem każdego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wypracowanych na ostatnim spotkaniu zespołu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl lub dostarczyć do biura LGD osobiście najpóźniej do środy 2 grudnia 2015 do godz. 12.00. Siedziba biura mieści się w UMiG Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Wiadomość napisana 27 listopada 2015 przez Administrator
SPACER BADAWCZY PRACOWNIKÓW BIURA LGD - HARMONOGRAM

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły informuje, że w dniu 26 i 27.11.2015 r. pracownicy biura LGD będą prowadzić tzw. spacer badawczy po obszarze LSR dotyczący konsultacji założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Spacer badawczy to rozmowa z mieszkańcami m.in o: zasadach wyboru operacji i kryteriach, monitorowaniu i ewaluacji, przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. Jest to zatem kolejny etap niezbędny przy tworzeniu nowej Lokalnej Startegii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
 

 Gmina  Data  Godzina Miejsce docelowe
 Łubnice  26.11.2015  09.00-10.00  przy Urzędzie Gminy Łubnice, Łubnice 66
 Oleśnica  26.11.2015  11.00-121.00  przy Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1
 Osiek  26.11.2015  13.00-14.00  przy UM i G Osiek, ul. Rynek 1
 Połaniec  27.11.2015  09.00-10.00  przy UMiG Połaniec, ul. Ruszczańska 27
 Rytwiany  27.11.2015  11.00-12.00  przy Urzędzie Gminy Rytwiany, ul. Staszowska

 

Wiadomość napisana 23 listopada 2015 przez Administrator
SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA LSR NA LATA 2016-2022

W dniu 16 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec odbyło się spotkanie Zespołu LSR pracującego nad budową i tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020. Zespół jest grupą roboczą powołaną na potrzeby strategii. W jego skład wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy obszaru LGD. Spotkanie prowadził pan Paweł Walczyszyn z konsorcjum InicjatywaLokalna.pl

Wspólne spotkania prowadzone różnymi metodami partycypacyjnymi owocują wypracowaniem kolejnych istotnych ustaleń. Spotkanie zespołu miało charakterze warsztatowy. Zajęcia poświęcone były dyskusji i pracą nad poszczególnymi elementami matrycy logicznej, analizowanie celów i przedsięwzięć, budżetowanie i planowanie kosztów, omówienie zasad ustalania procedur i kryteriów wyboru oraz zasad prowadzenia monitoringu i ewaluacji.  Podział na rodzaje zadań i beneficjentów pozwoliły Zespołowi określić wielkości środków w budżecie, które będą przeznaczone na poszczególne działania: "duże projekty", granty oraz przedsiębiorczość. Następnie członkowie Zespołu zajęli się rozłożeniem konkursów w czasie oraz przyjęciem ich liczby. Szerzej omówiono i ustalono wielkość środków przeznaczonych na przedsiębiorczość tj. premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz środków na rozwój prowadzonej działalności.

Wiadomość napisana 16 listopada 2015 przez Administrator
KONSULTACJE MATRYCY LOGICZNEJ CELÓW LSR

Przedstawiamy Państwu projekt Matrycy Logicznej celów LSR do realizacji w okresie programowania 2014-2020 z prośbą o odniesienie się w  formie uwag do jego zapisów.   Prezentowane cele oraz przyporządkowane im wskaźniki produktu są zbiorem sugestii i uwag zgłoszonych podczas spotkań gminnych, konsultacji bezpośredniech z mieszkańcami, konsultacjami telefonicznymi wg planu włączenia społeczności lokalnej.

Wypełniony Formularz uwag prosimy o przesłanie na adres email: biuro@dorzeczewisly.pl lub dostarczenie w formie papierowej na adres biura LGD: 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27 do dnia 19.11.2015 r.

  1. PROJEKT MATRYCY LOGICZNEJ CELÓW LSR
  2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO MATRYCY LOGICZNEJ CELÓW LSR
  3. WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYTYCH W MATRYCY LOGICZNEJ
Wiadomość napisana 12 listopada 2015 przez Administrator
DYŻURY KOORDYNATORÓW DS. LSR W KAŻDEJ GMINIE CZŁONKOWSKIEJ LGD

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły w ramach konsultacji dokumentów do opracowywanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność uruchomiła Punkt Konsultacyjny. W ramach działalności punktu w każdej gminie członkowskiej LGD będzie można zgłaszać uwagi do opracowywanego dokumentu w szczególności dotyczące zasad ustalania procedur i kryteriów wyboru oraz zasad prowadzenia monitoringu i ewaluacji. Koordynatorzy ds. LSR będą pełnili dyżury według poniższego harmonogramu:

 Gmina  Data  Godzina  Miejsce
 Łubnice  17.11.2015  08.00-10.00  Urząd Gminy Łubnice, Łubnice 66, pok. 11
 Oleśnica  17.11.2015  11.00-13.00  Urząd Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, pok. 10
 Osiek  17.11.2015  14.00-16.00  UM i G Osiek, ul. Rynek 1, pok. 207
 Połaniec  18.11.2015  08.00-10.00  Biuro LGD, ul. Ruszczańska 27, pok. 110
 Rytwiany  18.11.2015  11.00-13.00  UG Rytwiany, ul. Staszowska 15, pok. 11

 

Wiadomość napisana 12 listopada 2015 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 Następna strona>>
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!