Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Rozporządzenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

DZIAŁANIE 413. WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów.

Wdrażanie LSR - rozporządzenie z 9 marca 2012 roku

Wdrażanie LSR - rozporządzenie z 19 sierpnia 2010 roku

Wdrażanie LSR - rozporządzenie z 27 kwietnia 2009 roku

Wdrażanie LSR - rozporządzenie z 8 lipca 2008 rokuDZIAŁANIE 421. WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

Działanie pozwala na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej (międzyterytorialnej) lub międzynarodowej (transnarodowej).

Wdrażanie projektów współpracy - rozporządzenie z 10 marca 2011 roku

Wdrażanie projektów współpracy - rozporządzenie z 25 czerwca 2008 rokuDZIAŁANIE 431. FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA>

Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych do realizacji opracowanych przez nie lokalnych strategii rozwoju, doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz budowanie kapitału społecznego na wsi.

Funkcjonowanie LGD - rozporządzenie z 12 sierpnia 2010 roku

Funkcjonowanie LGD - rozporządzenie z 31 lipca 2009 roku

Funkcjonowanie LGD - rozporządzenie z 23 maja 2008 rokuProjekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!