Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako pierwszy w kraju podpisał „umowy ramowe” z Lokalnymi Grupami Działania. W dniu 28 kwietnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowy z Lokalnymi Grupami Działania w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zawierane umowy są pierwszymi umowami, jakie w skali województwa, jak również całego kraju. Samorząd Województwa będzie zawierał w ramach delegowanych do wdrażania działań PROW 2007-2013.

Zawarcie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (w skrócie tzw. „umowa ramowa”) jest zwieńczeniem długiego procesu przygotowań do wdrożenia Leadera w województwie. m czasie utworzonych zostało 19 nowych podmiotów prawnych – lokalnych grup działania – w pełni dostosowanych do zapisów Ustawy z dn. 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zmianami).

Lokalne Grupy Działania (LGD), stanowiące partnerstwa publiczno-społeczno-gospodarcze opracowały w procesie konsultacji społecznych Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). Zarówno LSR, jak i potencjał LGD były przedmiotem oceny w trakcie weryfikacji wniosków o wybór LGD do realizacji LSR. Nabór wniosków prowadzony przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW trwał od 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia br. Dokładnie 3 miesiące po zakończonym naborze – 15 kwietnia, Zarząd Województwa zatwierdził listę LGD do realizacji LSR.

Umowy opiewać będą na kwotę dofinansowania około 130 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przeznaczonych na realizację projektów zlokalizowanych na obszarze działania LGD i wpisujących się w cele LSR. Umowa pozwoli Lokalnym Grupom Działania na ogłaszanie konkursów adresowanych do beneficjentów ze swojego terenu na projekty w ramach działań PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz na tzw. „małe projekty”. Rolą LGD będzie wybór projektów do realizacji zgodnie z kryteriami lokalnymi. Umowa określa także limit środków finansowych, które LGD będzie mogła przeznaczyć na wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie biura LGD. Ogółem na wdrażanie osi IV Leader Województwo Świętokrzyskie otrzyma w latach 2007-2013 środki finansowe w wysokości 26 437 405,00 euro wkładu EFRROW.Zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji

Poniżej znajdują się informacje wynikające z zobowiązań dla LGD z zapisu par. 5 ust. 20 umowy ramowej (umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju). Zgodnie z ww. zapisem LGD zobowiązuje się do podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej LGD zestawień rzeczowo-finansowych z realizacji operacji, stanowiących załączniki do umów przyznania pomocy z zakresu działań „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI FUNKCJONOWANIE LGDZałącznik do umowy przyznania pomocy nr 00001-6932-UM1300001/09 z dnia 12-08-2009 r.

Załącznik do aneksu nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00001-6932-UM1300001/09
Załącznik do aneksu nr 2 do umowy przyznania pomocy nr 00001-6932-UM1300001/09
Załącznik do aneksu nr 3 do umowy przyznania pomocy nr 00001-6932-UM1300001/09


Załącznik do umowy przyznania pomocy nr 00021-6932-UM1300021/09 z dnia 12-01-2010r.

Załącznik do aneksu nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00021-6932-UM1300021/09
Załącznik do aneksu nr 2 do umowy przyznania pomocy nr 00021-6932-UM1300021/09
Załącznik do aneksu nr 3 do umowy przyznania pomocy nr 00021-6932-UM1300021/09


Załącznik do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10 z dnia 15-04-2011r.

Załącznik do aneksu nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10
Załącznik do aneksu nr 2 do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10
Załącznik do aneksu nr 3 do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10
Załącznik do aneksu nr 4 do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10
Załącznik do aneksu nr 5 do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10
Załącznik do aneksu nr 6 do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10
Załącznik do aneksu nr 7 do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10
Załącznik do aneksu nr 8 do umowy przyznania pomocy nr 00053-6932-UM1300052/10ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI PROJEKTY WSPÓŁPRACYZałącznik do umowy przyznania pomocy nr 00026-6931-UM1300023/12 z dnia 29-03-2013

Załącznik do aneksu nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00026-6931-UM1300023/12
Załącznik do aneksu nr 2 do umowy przyznania pomocy nr 00026-6931-UM1300023/12
Załącznik do aneksu nr 3 do umowy przyznania pomocy nr 00026-6931-UM1300023/12
Załącznik do aneksu nr 4 do umowy przyznania pomocy nr 00026-6931-UM1300023/12
Załącznik do aneksu nr 5 do umowy przyznania pomocy nr 00026-6931-UM1300023/12

WNIOSKI O PŁATNOSC FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOSCI I AKTYWIZACJA


2010
WOP Etap I 2010 r.
WOP Etap II 2010 r.
WOP Etap III 2010 r.
WOP Etap IV 2010 r.


2011
WOP Etap I 2011 r.
WOP Etap II 2011 r.
WOP Etap III 2011 r.


2012
WOP za okres styczeń-kwiecień 2012 r.
WOP za okres maj-sierpień 2012 r.
WOP za okres wrzesień-grudzień 2012 r.


2013
WOP za okres styczeń-kwiecień 2013 r.
WOP za okres maj-sierpień 2013 r.
WOPza okres wrzesień-grudzień 2013 r.


2014
WOP za okres styczeń-kwiecień 2014 r.
WOP za okres maj-sierpień 2014 r.
WOP za okres wrzesień-grudzień 2014 r.


2015
WOP za okres styczeń-marzec 2015 r.
WOP za okres kwiecień-czerwiec 2015 r.
WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY


2012
WOP Etap I 2012 r.


2013
WOP Etap II 2013 r.
WOP Etap III 2013 r.
WOP Etap IV 2013 r.


2014
WOP Etap V 2014 r.Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!