Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


O Lokalnej Grupie Działania

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz Osiek, a także gmin Łubnice, Oleśnica i Rytwiany. Obszar działalności jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje kulturowe i przyrodnicze, a także chęć do współpracy oraz wspólny pomysł na rozwój.

Przyrodniczym elementem dominującym w krajobrazie jest Wisła wraz z dopływami - malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych terenów pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów spacerów i wędrówek - pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę.

Na tle pięknego krajobrazu toczyła swe koła wielka historia ... tu bowiem Tadeusz Kościuszko wydał "Uniwersał Połaniecki" dający chłopom pańszczyźnianym zalążki wolności osobistej. Okoliczne lasy były też miejscem działalności partyzanckiej - oddziałów "Barabasza" oraz wywodzacego się z lokalnej organizacji konspiracyjnej "Odwet" oddziału partyzanckiego "Jędrusie". Historyczne świadectwo temu obszarowi dają zabytkowe obiekty, zwłaszcza sakralne, takie jak: klasztor pokamedulski w Rytwianach czy malownicze kościółki drewniane w Strzegomiu czy Niekrasowie

Okolice te ujęły Stefana Żeromskiego - zwłaszcza Oleśnica, której obrazy odnaleźć można na kartach powieści pisarza. Walory historyczne i krajobrazowe tej części ziemi świętokrzyskiej wykorzystali sami jej mieszkańcy, tworząc gospodarstwa agroturystyczne (Rejterówka), które są wspaniałą alternatywą na spędzenie wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miastObszar działalności LGD Dorzecze Wisły obejmuje 5 gmin, w jego skład wchodzi ok. 34 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy województwa świętokrzyskiego - Kielc. Gminy wchodzące w skład LGD administracyjnie przynależą do powiatu ziemskiego staszowskiego - Miasto i Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.

Teren LGD Dorzecze Wisły graniczy od północy z Miastem i Gminą Staszów, a także Gminą Szydłów, od zachodu z Miastem i Gminą Busko - Zdrój, od południowego zachodu z Gminą Pacanów, od południa ze znajdującą się w województwie małopolskim Gminą Szczucin, od południowego wschodu ze znajdującymi się w województwie podkarpackim Gminami Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Padew Narodowa, od wschodu z Gminami Baranów Sandomierski oraz Łoniów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły w Połańcu zostało utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!