Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany
Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.


Zapraszamy do działu WZORY WNIOSKÓW I OŚWIADCZENIA, gdzie znajdziecie Państwo najnowsze wersje wniosków o przyznanie pomocy, instrukcje wypełniania a także wzory OŚWIADCZEŃ, które Wnioskodawca powinien wypełnić i załączyć do wniosku. Na podstawie oświadczeń Rada LGD będzie mogła jednoznacznie dokonać weryfikacji czy dana operacja spełnia kryterium punktowe czy też nie spełnia.


DOTACJE DLA CIEBIE

         


Do rozpoczęcia naboru wniosków na tworzenie i rozwój podmiotów gospodarczych pozostało:
PRZYPOMNIENIE WAŻNYCH INFORMACJI DLA WNIOSKODAWCÓW
Szanowni  Państwo z uwagi na nadchodzące rozpoczęcie naborów wniosków z trzech przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorców, w celu usprawnienia  przyjmowania wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
 
 1. Do każdego naboru stworzony został Regulamin, który jest obowiazujący i do którego należy się stosować.
 2. Wniosek należy złożyć w oryginale i dwóch kopiach, przy czym jedna kopia po potwierdzeniu złożenia, zwracana jest Wnioskodawcy.
 3. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu). Prosimy o nagrania na płycie Biznesplanu (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna by umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.
 4. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
 5. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach” i ponumerowane.
 6. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
 7. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
 8. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. Rekomendujemy wcześniejsze potwierdzanie dokumentów.
 9. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.
 10. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel lub za pośrednictwem Generatora wniosków.
 11. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. 

Regulamin naboru wniosków nr 1/2016

Regulamin naboru wniosków nr 2/2016

Regulamin naboru wniosków nr 3/2016

Wiadomość napisana 05 grudnia 2016 przez Administrator
GENERATOR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA PODDZIAŁANIA 19.2
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  Generatory Wniosków dla:
 
 
 
I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (rozwój działalności gospodarczej).
 
II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
 
 
 
Wiadomość napisana 05 grudnia 2016 przez Administrator
WYJAŚNIENIE DOT. KRYTERIUM LOKALNEGO 5% NA DZIAŁANIA MAJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO i 0,5% NA DZIAŁANIA INFORMUJĄCE O PRZYZNANIU WSPARCIA

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zapytań odnośnie doszczegółowienia zapisów dot. kryterium lokalnego: "W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu" oraz "W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR", informujemy iż kwoty wydzielone pozycji w budżecie będą liczone od wartości dotacji (poziomu dofinansowania) a nie od kosztów całkowitych projektu.

 

Wiadomość napisana 30 listopada 2016 przez Administrator
ZAKTUALIZOWANA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy link pod którym znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
 
Jednocześnie informuję , że wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.
 
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz
Wiadomość napisana 25 listopada 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!