Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


ZA NAMI DRUGIE SZKOLENIE W RAMACH KREATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 8 - 9 lutego 2019 r. w sali kawiarnianej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyło się drugie z sześciu szkoleń tematycznych dla uczestników projektu "Kreator przedsiębiorczości" realizowanego przez Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły.

Uczestnicy dwudniowych warsztatów w kompleksowy sposób zapoznali się z tematyką zakładania działalności gospodarczej.

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. podstaw prawnych podejmowania działalności gospodarczej, definicje, podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej, cele działalności gospodarczej, omówienie kwestii zwiazanych z MŚP, formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, omówiono prowadzenie działalnośći gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEiDG, procedurę założenia jednoosobowego przedsiębiorstwa, kody PKD, zagadnienia ziązane z rejestracją podatnika i zgłoszenie formy opodatkowania do urzędu skarbowego.
 

Wiadomość napisana 11 lutego 2019 przez Administrator
WARSZTAT REFLEKSYJNY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA - DORZECZE WISŁY
W dniu 7 lutego 2019 r. w "Zajeździe pod Dębami" w Zawidzy odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej (on-going) poświęcony bieżącej analizie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Lokalną Grupę Działania - Dorzecze Wisły. 
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły, przedsiębiorcy, członkowie organów decyzyjnych i członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD - Dorzecze Wisły Łukasz Orłowski, który rozpoczął od przedstawienia planów związanych z naborami wniosków o przyznanie pomocy finansowej w bieżącym roku, przedstawił również raporty z naborów wniosków w roku poprzednim, raporty z animacji lokalnej i projektów współpracy oraz dane statystyczne na temat doradztwa biura LGD i wnioski ze złożonych ankiet.
 
W dalszej części warsztatu analizowano m.in. osiągnięte wskaźniki i przewidywane zagrożenia Strategii, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków czy adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Na podstawie przedstawionych zestawień danych LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok.
 
Wiadomość napisana 11 lutego 2019 przez Administrator
TERMINARZ DORADZTWA KSIĘGOWO-PODATKOWEGO W MIESIĄCU LUTY 2019

Wiadomość napisana 08 lutego 2019 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE 4/KP/2019/LGD14 NA DORADZTWO PRAWNE

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły zaprasza do złożenia ofert na świadczenie doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i osób fizycznych – łącznie 60 godzin w ramach realizowanego  projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. 

Oferty należy składać nie później niż do 19 lutego 2019 r. do godz. 15:00. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110.

Szczegółowa specyfikacja techniczna i warunki znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej.

 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 05 lutego 2019 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.