Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.

DOTACJE DLA CIEBIE

         
SPOTKANIA INFORMACYJNE W GIMNACH ZRZESZONYCH W LGD

Wiadomość napisana 28 września 2016 przez Administrator
SZKOLENIA DLA RADY, ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW BIURA LGD
Nowa perspektywa finansowa, w ramach PROW na lata 2014 – 2020, stawia przed kadrą odpowiedzialną za wdrażanie strategii nowe wyzwania. By jak najlepiej im sprostać stowarzyszenie LGD - Dorzecze Wisły zaplanowało szkolenie dla członków Rady stowarzyszenia, Zarządu oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły.
 
Szkolenie w dniach 26 - 27 października 2016 r. (środa - czwartek) w godzinach 10.00 - 18.00 w zakresie przygotowania członków Rady, Zarządu i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły do prawidłowej oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu na dużej sali konferencyjnej, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.
 
Celem szkolenia będzie dobre przygotowanie całego zespołu do sprawnego wdrażania LSR oraz oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, wyposażenie członków organów decyzyjnych w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami podejścia LEADER. Szkolenie będzie obejmować praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych, grantowych i projektów własnych, wyjaśnienie warunków proceduralnych wskazujących niedyskryminujący charakter procedur, przejrzystość, unikanie ryzyka konfliktu interesów, propozycje regulacji wyjątkowych na etapie wyboru i oceny, odwołanie i protest od negatywnej oceny organu.
Wiadomość napisana 27 września 2016 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie bannera typu roll-up i materiału bannerowego. Szczegółowe informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone poniżej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail biuro@dorzeczewisly.pl lub faksem na numer: 15 8650 216 do dnia 04.10.2016 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu do biura.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr  1 - formularz ofertowy
 

 
Wiadomość napisana 27 września 2016 przez Administrator
CZY WE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (WOPP) MOŻNA UWZGLĘDNIĆ KOSZTY PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ DOFINANSOWANIA?


PYTANIE: Zgodnie z zapisami LSR Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły, pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przyznawana jest w wysokości 75 tys. zł natomiast w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia w wysokości  50 tys. zł. W związku z powyższym proszę o informację, czy we wniosku o przyznanie pomocy można uwzględnić koszty przekraczające kwotę dofinansowania? Na przykład wniosek o przyznanie pomocy obejmuje zakup maszyny za kwotę 85 tys. zł, z czego 10 tys. zł będzie stanowił koszt, który musi ponieść Wnioskodawca ze względu na limit dofinansowania wskazany w LSR.
 
Co w sytuacji  jeżeli podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy jakiś koszt zostanie uznany przez SW za niekwalifikowany i automatycznie kwota projektu zmniejszy się np. do 70 tys. zł.  Czy taki wniosek zostanie odrzucony ze względu na fakt, że w LSR określona została kwota pomocy na poziomie 75 tys. zł?
 
ODPOWIEDŹ: Planowana przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy operacja powinna stanowić zamkniętą całość, a planowane do poniesienia koszty powinny być uzasadnione, m.in. ze względu na zakres planowanej do realizacji operacji oraz racjonalne. Biorąc pod uwagę powyższe nie ma przeciwwskazań aby ww. podmiot mógł wykazać we wniosku o przyznanie pomocy koszty operacji przekraczające kwotę pomocy określoną w LSR. Zgodnie z Wytyczną nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywanie przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwaną „Wytyczną 2/1/2016) – jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej w LSR – LGD ustala kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR.
Wiadomość napisana 23 września 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!