środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Biuro LGD – Dorzecze Wisły

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec przy ul. Ruszczańskiej 27, pok. 110. Pracuje w nim dwie osoby na pełnym etacie, Katarzyna Chrzanowska – specjalista ds. koordynacji projektów, Łukasz Orłowski – dyrektor biura.

Zadaniem biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły jest koordynowanie, zarządzanie i monitorowanie projektów, które stanowią kluczowe narzędzie w zakresie rozwoju lokalnego. Pierwszym kluczowym zadaniem biura LGD jest pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów. Drugim kluczowym zadaniem biura LGD jest identyfikowanie potrzeb i priorytetów lokalnej społeczności. Wspierając partycypację obywatelską, biuro LGD regularnie organizuje różnego rodzaju konsultacje, spotkania oraz warsztaty, które pozwalają zbadać problemy i sugestie mieszkańców. Na podstawie zebranych informacji, biuro LGD tworzy strategie rozwoju lokalnego, które odpowiadają na realne potrzeby społeczności wiejskiej.

Bardzo ważnym aspektem pracy biura LGD jest również świadczenie nieodpłatnego doradztwa. Doradztwo prowadzone przez pracowników biura w formie stacjonarnej i telefonicznej obejmuje: usługi informacyjne o charakterze ogólnym oraz usługi doradcze – obejmujące obsługę wnioskodawców i beneficjentów naborów ogłaszanych w ramach LSR. Biuro LGD prowadzi ciągłą akcję doradczą świadcząc wnioskodawcom stałą pomoc z zakresu przygotowania, realizacji, monitoringu, rozliczenia i sprawozdawczości wniosków w biurze oraz poza nim.

Kolejnym istotnym zadaniem biura LGD jest zapewnienie odpowiedniego monitorowania i oceny projektów. Biuro to dba o to, aby projekty były zgodne z założeniami przyjętymi przez lokalną społeczność oraz prawnymi przepisami. Ponadto, biuro LGD prowadzi systematyczne kontrole postępów w realizacji projektów oraz gromadzi dane i informacje, które są niezbędne do raportowania wyników i oddziaływania projektów na rozwój danego obszaru.

Ważną rolą biura LGD jest również budowanie współpracy i partnerstw z różnymi instytucjami oraz organizacjami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Wspólnie realizowane projekty i wymiana doświadczeń umożliwiają zdobycie nowych umiejętności, tworzenie sieci kontaktów oraz wzmacnianie związku pomiędzy mieszkańcami i instytucjami.

Zadania biura Lokalnej Grupy Działania nie kończą się na realizowaniu projektów jednorazowych, ale przyczyniają się do trwałego rozwoju i wzrostu wartości lokalnych społeczności wiejskich. Dzięki ich działaniom obszary wiejskie uzyskują nowe możliwości, ożywienie kulturalne i ekonomiczne, a co najważniejsze, stają się miejscem, w którym ludzie chcą żyć i tworzyć.

  Biuro LGD – Dorzecze Wisły jest czynne w godzinach:

Poniedziałek   godz. 7.00 – 15.00
Wtorek             godz. 8.00 – 16.00
Środa               godz. 7.00 – 15.00
Czwartek         godz. 7.00 – 15.00
Piątek               godz. 7.00 – 15.00

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania