środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Cele stowarzyszenia

Głównym założeniem naszej Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły są działania oddolne – dbałość o rozwój i promocja własnego regionu oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów. LGD stanowi partnerstwo trójsektorowe i wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności swoich członków – przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (jednostki samorządu terytorialnego), gospodarczego (przedsiębiorców) i społecznego (lokalne organizacje pozarządowe, lokalni liderzy) oraz mieszkańców. Poprzez wspieranie ogólnodostępnych miejsc integracji mieszkańców oraz inicjatyw i wydarzeń kulturalnych, tworzymy mieszkańcom naszego obszaru dogodne warunki rekreacji i rozwoju.

Podstawowym celem LGD-DW jest lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 5 gmin członków stowarzyszenia tj. Gminy Łubnice, Gminy Osiek, Gminy Oleśnica, Gminy Połaniec i Gminy Rytwiany, poprawę ich atrakcyjności jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania oraz aktywizacji i rozwoju współpracy społeczeństwa lokalnego.

Dorzecze Wisły działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Chcemy poprawić jakość życia na obszarach wiejskich i różnicować gospodarkę wiejską na obszarze gmin – członków LGD.

Długofalowym celem jest również rozwijanie i ugruntowanie poczucia identyfikacji mieszkańców z własnymi miejscowościami. Poprzez organizowanie promocji regionu i działań będzie można zachęcić społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach realizowanych przez LGD, a przyjezdnych gości do korzystania z walorów i uroków przyrodniczo-kulturowych jak również atrakcji położonych na jego obszarze.

Cele Partnerstwa realizowane będą z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków: publicznych i prywatnych, lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz zagranicznych, w tym zwłaszcza środków: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania