środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Władze stowarzyszenia

ZARZĄD LGD – DORZECZE WISŁY

Do kompetencji Zarządu należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; kierowanie bieżącą pracą LGD; zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizacja podjętych przez nie uchwał; zatrudnianie pracowników Biura oraz podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia lub ustania członkostwa. Zarząd składa się od 7 do 10 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Skarbnika, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Jego kadencja trwa 4 lata.

 1. Prezes Zarządu: Aneta Matusiewicz, grupa interesu publiczna, gmina Połaniec.
 2. Wiceprezes Zarządu: Leszek Ziółek, grupa interesu publiczna, gmina Łubnice.
 3. Wiceprezes Zarządu: Ewa Maciejska, grupa interesu społeczna, gmina Rytwiany.
 4. Skarbnik: Agnieszka Gajda, grupa interesu społeczna, gmina Oleśnica.
 5. Członek Zarządu: Henryk Bednarski, grupa interesu gospodarcza, gmina Połaniec.
 6. Członek Zarządu: Stanisław Mazur, grupa interesu gospodarcza, gmina Oleśnica
 7. Członek Zarządu: Katarzyna Kunowska, grupa interesu społeczna, gmina Osiek.
 8. Członek Zarządu: Arkadiusz Bąk, grupa interesu społeczna, gmina Rytwiany.

KOMISJA REWIZYJNA LGD – DORZECZE WISŁY

Do jej kompetencji należy przede wszystkim kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; ocena prac i składanie wniosków dot. udzielenia Zarządowi absolutorium; wybór podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości; może też występować z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. Składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i  członka. Swoje zebrania odbywa co najmniej raz rok. Jej kadencja trwa 4 lata.

 1. Przewodnicząca: Magdalena Marynowska, grupa interesu społeczna, gmina Osiek.
 2. Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Lalewicz, grupa interesu społeczna, gmina Oleśnica.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej: Anna Kaniszewska, grupa społeczna, gmina Połaniec.

RADA LGD – DORZECZE WISŁY

Składa się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego w proporcjach określonych zapisami Statutu. Liczy 15 osób. Do kompetencji Rady należy: wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; opiniowanie innych projektów podejmowanych przez Stowarzyszenie; zmiana lub aktualizacja LSR w zakresie określonym w Statucie.

 1. Przewodniczący Rady: Jacek Nowak, grupa interesu publiczna, gmina Połaniec.
 2. Członek Rady: Wojciech Zdziebko, grupa interesu gospodarcza, gmina  Połaniec.
 3. Członek Rady: Mieczysław Dudek, grupa interesu gospodarcza, gmina Połaniec.
 4. Członek Rady: Anna Grajko, grupa interesu publiczna, gmina Łubnice.
 5. Członek Rady: Jerzy Karwasiński, grupa interesu społeczna, gmina Łubnice.
 6. Członek Rady: Ewa Lech-Strzępek, grupa interesu gospodarcza, gmina Łubnice.
 7. Członek Rady: Leszek Juda, grupa interesu publiczna, gmina Oleśnica.
 8. Członek Rady: Katarzyna Cebula, grupa interesu społeczna, gmina Oleśnica.
 9. Członek Rady: Piotr Strzelecki, grupa interesu publiczna, gmina Oleśnica.
 10. Członek Rady: Grzegorz Forkasiewicz, grupa interesu publiczna, gmina Rytwiany.
 11. Członek Rady: Marek Sadowski, grupa interesu gospodarcza, gmina Rytwiany.
 12. Członek Rady: Tomasz Darowski, grupa interesu gospodarcza, gmina Rytwiany.
 13. Członek Rady: Rafał Łysiak, grupa interesu publiczna, gmina Osiek.
 14. Członek Rady: Monika Figacz, grupa interesu społeczna, gmina Osiek.
 15. Członek Rady: Grzegorz Figacz, grupa interesu gospodarcza, gmina Osiek.

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania