środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Projekty grantowe

 

1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych (I kwartał 2024 r.)

Finansowane będą operację, których celem będzie zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego LSR i/lub przynoszącej korzyść mieszkańcom obszaru objętego LSR.

Grupa docelowa: członkowie organizacji pozarządowych

Beneficjenci: jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 5 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 10 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring: doposażenie organizacji pozarządowych w sprzęt zwiększający potencjał ich organizacyjny . Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje podniesienie potencjału organizacyjnego oraz aktywności organizacji pozarządowych.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

 

1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych (I kwartał 2022 r.)

Finansowane będą operację, których celem będzie zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego LSR i/lub przynoszącej korzyść mieszkańcom obszaru objętego LSR.

Grupa docelowa: członkowie organizacji pozarządowych

Beneficjenci: osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 5 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 26 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring: suma wydarzeń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje podniesienie potencjału organizacyjnego oraz aktywności organizacji pozarządowych.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

 

1.2.9 NGO dla mieszkańców

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, wyjazdów studyjnych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 40% kosztów, pod warunkiem, że będą one uzasadnione i spójne z celem projektu grantowego. Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Grupa docelowa: mieszkańcy, turyści

Beneficjenci: osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 25 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring: suma wydarzeń upowszechniających zasoby kulturowe obszaru. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje wzrost rozpoznawalności regionu oraz zwiększenie świadomości na temat tradycji, kultury i tożsamości lokalnej.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

 

1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, itp., Zakup rzeczy i środków trwałych stanowić będzie nie więcej niż 70% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Grupa docelowa: mieszkańcy, turyści

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring: suma wydarzeń upowszechniających zasoby kulturowe obszaru. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje wzrost rozpoznawalności regionu oraz zwiększenie świadomości na temat tradycji, kultury i tożsamości lokalnej.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

 

1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 20% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Grupa docelowa: mieszkańcy

Beneficjenci:: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring: suma wydarzeń zwiększających integrację wśród mieszkańców. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje podniesienie poziomu integracji i współpracy wśród mieszkańców.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

 

1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów itp. Wyjazd studyjny dla minimum 5 osób. Doradztwo indywidualne dla minimum 20 osób. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego.

Grupa docelowa: członkowie organizacji pozarządowych

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring: suma wydarzeń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje podniesienie potencjału organizacyjnego oraz aktywności organizacji pozarządowych.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

 

1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, imprez, wyjazdów studyjnych itp., Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Grupa docelowa: mieszkańcy

Beneficjenci: osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP

Wartość min. dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring: suma liczby godzin zajęć zagospodarowujących czas wolny mieszkańcom. Monitoring wskaźnika prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje wzrost aktywności i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców LGD.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

OSTATNIO DODANE WPISY

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania