środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Procedury wyboru i oceny

Wybór oraz ocena operacji w ramach ogłaszanych konkursów dokonywane będą zgodnie z poniżej zamieszczonymi Procedurą wyboru i oceny operacji oraz w przypadku realizacji projektów grantowych Procedurą wyboru i oceny grantobiorców, które określają szczegółowe zasady naborów, udostępniania do wiadomości publicznej protokołów z posiedzeń wraz z informacjami o wynikach oceny. We wszystkich przypadkach dokonywane będą one na kartach oceny.

Karta 1 stanowiąca załącznik do procedur – Ocena możliwości dokonania wyboru operacji/zadania przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu stanowi etap pierwszy oceny, za pomocą którego operację kwalifikuje się, bądź nie, do etapu II oceny. Etap I weryfikuje możliwość ubiegania się o wsparcie i spełnienie kryteriów formalnych. Etap II obejmuje Ocenę spełniania przez operację/zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR, dokonywanego na Karcie 2 stanowiącej załącznik do procedur, o których mowa wyżej.

Operacja, która zakwalifikowała się do etapu II obligatoryjnie musi przejść pozytywnie ocenę formalną wniosku, tj. należy stwierdzić, czy oceniana operacja wpisuje się w zakres tematyczny przedsięwzięcia oraz czy jest zgodna z zapisami LSR. Oceny na II etapie dokonuje się w oparciu o punktowe kryteria wyboru. Dla każdego typu przedsięwzięć opracowano Kartę 2. Różnice w zapisach w tych dokumentach wynikają z faktu, iż kryteria są uzależnione od rodzaju operacji, a ocenie poddane zostaną tylko i wyłącznie kwestie ściśle z nią związaną (zgodne z jej charakterem).

Procedura wyboru i oceny operacji

Procedura wyboru i oceny grantobiorców

OSTATNIO DODANE WPISY

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania