środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2029

Mamy to! Nasza strategia została wybrana do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2023-2029

Lokalna Strategia Rozwoju (luty 2024) LGD – Dorzecze Wisły na lata 2023-2029 (aktualna)

Lokalna Strategia Rozwoju (maj 2023) LGD – Dorzecze Wisły na lata 2023-2029 (archiwalna)

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem strategicznym, który określa cele, priorytety i działania, mające na celu wspieranie rozwoju danego obszaru realizowane przez Lokalną Grupę Działania (LGD). Jest wypracowywana przez LGD we współpracy z lokalnymi mieszkańcami i organizacjami. Proces tworzenia strategii obejmuje analizę potrzeb i zasobów lokalnego obszaru, identyfikację problemów oraz określenie priorytetów rozwojowych.

LSR składa się z kilku elementów. Analiza sytuacyjna zawiera ocenę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego działaniem LGD. Analiza bada istniejące problemy, potrzeby i szanse rozwojowe.  Wizja i cele rozwojowe określają pożądany kierunek rozwoju obszaru. Opisują, jaki efekt ma zostać osiągnięty w przyszłości oraz jakie cele zostaną zrealizowane w ramach strategii. Priorytety rozwojowe obejmują takie obszary jak rozwój przedsiębiorczości, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury czy wsparcie społeczności lokalnej. Dokument zawiera również konkretne działania, które LGD – Dorzecze Wisły planuje podjąć w celu osiągnięcia celów strategii. Opisuje również metody prowadzenia działań, np. poprzez organizację szkoleń, warsztatów czy konkursów.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły ma na celu stymulowanie rozwoju lokalnego obszaru, poprawę warunków życia mieszkańców oraz wsparcie inicjatyw społeczno-gospodarczych. Jest kluczowym dokumentem, który umożliwia LGD pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań rozwojowych.

Wszystkie zainteresowane strony, szczególnie partnerzy lokalni i mieszkańcy byli zaangażowani w opracowanie Strategii, począwszy od oceny potrzeb, poprzez identyfikację szans, po wyznaczenie celów. Na każdym tym etapie zastosowano różne metody partycypacji:
− spotkania otwarte w każdej z gmin obszaru LGD (etap diagnostyczny);
− badania ankietowe (etap diagnostyczny i etap planistyczny);
− fiszka projektowa – możliwość zgłoszenia propozycji projektu (etap planistyczny);
− wywiad z Zespołem ds. LSR (etap diagnostyczny i etap planistyczny);
− prace warsztatowe w grupach (etap planistyczny);
− dyżury pracownika on-line (etap diagnostyczny i etap planistyczny);
− punkt konsultacyjny (etap diagnostyczny i etap planistyczny);
− formularze uwag (etap opiniowania projektu LSR);
− prezentacja projektu LSR na WZC.

Advertisement

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania