środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Regulamin Wyboru Władz Stowarzyszenia

Niniejsza instrukcja dotycząca sposobu wybierania władz stowarzyszenia ma moc Uchwały nr 10/2023 WZC z dnia 19 grudnia 2023 roku.

 1.  Wybory władz przeprowadzane są na  prawomocnym Zebraniu Członków.
 2. Wybory prowadzone są przez Komisję Skrutacyjną.
 3. W skład Komisji wchodzą trzy osoby.
 4. W składzie Komisji Skrutacyjnej nie mogą znaleźć się osoby wybierane do władz stowarzyszenia.
 5. Komisja wybierana jest w jawnym głosowaniu. Skład Komisji Skrutacyjnej musi ulec zmianie w  drodze dodatkowego głosowania przeprowadzonego po zamknięciu listy Kandydatów do władz, o ile członek Komisji Skrutacyjnej znalazł się na liście.
 6. Komisja sporządza listę kandydatów osobno na Prezesa Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej na podstawie ustnego lub pisemnego zgłoszenia uczestników Walnego Zebrania.
 7. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na wpisanie na listę.
 8. Lista kandydatów może być zamknięta na wniosek każdego uczestnika Walnego Zebrania.
 9. Komisja po zamknięciu listy kandydatów, ogłasza ją z zachowaniem alfabetycznej kolejności.
 10. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory. Wyborcy stawiają znak „X” na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata, na którego oddają głos.
 11. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał liczby głosów przekraczającej 50 % oddanych ważnych głosów, należy ponownie przeprowadzić głosowanie.
 12. W przypadku wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady głos jest nieważny jeżeli ilość postawionych znaków „X” jest większa niż skład ilościowy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
 13. W przypadku wyboru Prezesa Zarządu głos jest nieważny jeżeli ilość postawionych znaków „X” jest większa niż 1.
 14. W skład nowo wybranych władz mogą wejść jedynie te osoby na które padło więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
 15. Jeżeli ilość wybranych w ten sposób osób jest mniejsza od składu ilościowego władz, należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
 16. W przypadku głosowania jawnego członkowie głosują poprzez podniesienie ręki.

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania