środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów dla grantów

 

OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARZE LSR OD CO NAJMNIEJ 2 LAT

W celu spełnienia warunków kryterium „Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność na obszarze LSR od co najmniej 2 lat” należy złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi siedzibę organizacji pozarządowej na obszarze LGD (odpis z KRS, wydruk z CEIDG itp.).

        

 

 

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W celu spełnienia warunków kryterium „Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 2 lat” w przypadku osoby fizycznej składającej wniosek, należy złożyć oświadczenie i dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 2 lat. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę.

        

 

 

 

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKACJACH, ZASOBACH I DOŚWIADCZENIU

Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, gdzie przedstawi doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji.

        

 

 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU DORADZTWA

Weryfikacja kryterium na podstawie listy obecności ze szkoleń lub zaświadczenie o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD – DORZECZE WISŁY. Jeżeli wnioskodawca załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy – punktów nie otrzyma.

  

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU INFRASTRUKTURY Z PROW 2007-2013

Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, w którym przedstawi w sposób jednoznaczny, że w trakcie realizacji zadania zostaną wykorzystane zasoby infrastrukturalne współfinansowane ze środków LSR 2007-2013. Do wypełnionego oświadczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium.

           

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE REALIZACJI ZADANIA W PARTNERSTWIE

Jeżeli Wnioskodawca planuje realizację zadania w partnerstwie, powinien wypełnić oświadczenie oraz przedstawić dokumenty o planowanym partnerstwie (porozumienie, umowa partnerska). Należy pamiętać, że w przypadku chęci realizacji projektu w partnerstwie przez stowarzyszenie partnerem może być inne stowarzyszenie z obszaru działania LGD – Dorzecze Wisły.

     

OSTATNIO DODANE WPISY

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania