środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Klauzule RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie 2016.679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących.

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2., 19.3 oraz 19.4. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych, oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niz to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).

W przypadku poddziałania 19.2, wzory klauzul mają zastosowanie zarówno do nowych naborów jak i dla zakończonych spraw dotyczących przyznania pomocy.

Stosownie do art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/670, administrator danych musi być w stanie wykazać, że przetwarza dane zgodnie z przepisami (zasada rozliczalności). Natomiast zgodnie z art. 7, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przerwarzanie swoich danych osobowych (danych nieobowiązkowych). Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlegają administratorzy danych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i jak wcześniej wspomniano, ciężar udowodnienia poprawności przetwarzania danych spoczywa po stronie administratora danych.

PODDZIAŁANIE 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

  1. OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ.
  2. OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY.
  3. OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKOU CZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI.

 

PODDZIAŁANIE 19.3 WSPARCIE PROJETÓW WSPÓŁPRACY

  1. OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ
  2. OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKOU CZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI

 

PODDZIAŁANIE 19.4 WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHOSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.4 WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

OSTATNIO DODANE WPISY

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania