Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


FORMULARZ - ZAŚWIADCZENIE O UDZIELONYM DORADZTWIE
Jednym z kilkunastu kryteriów wyboru operacji, za które składający wniosek o przyznanie pomocy mogą otrzymać punkty jest kryterium: Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu. Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie listy obecności ze szkoleń lub zaświadczenie o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD - DORZECZE WISŁY. Jeżeli wnioskodawca załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma. Kryterium dotyczy operacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej.
 
Dokument należy pobrać w przypadku korzystania z doradztwa. Posiadane zaświadczenie należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 

 

Wiadomość napisana 06 listopada 2016 przez Administrator
WNIOSKODAWCO! PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU – SPRAWDŹ ZAŁĄCZNIKI
Uwaga! Zwracamy uwagę, iż zgodnie z planowanym ogłoszeniem o naborze wniosków ustalonym na dzień 12 grudnia - 30 grudnia 2016 r. na przedsięwzięcia związane z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej, do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 
Nie zapomnijcie Państwo o Dokumentach potwierdzających opis zgodności z kryteriami lokalnymi. Ponadto zwracamy uwagę, iż we wniosku o przyznanie pomocy w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, oferty cenowe, itp.  Zwracamy się z prośbą, aby do wniosków dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej i przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone przez pracownika Biura w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów! Prawidłowo przygotowane dokumenty znacznie przyspieszają proces przyjmowania wniosków, zwłaszcza, że większość przyszłych beneficjentów czeka ze złożeniem dokumentów do ostatniego dnia. 

Lokalne kryteria wyboru dla podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

Zasady poprawnego złożenia wniosku do biura LGD - Dorzecze Wisły

Wiadomość napisana 06 listopada 2016 przez Administrator
INTERPRETACJA PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ I NIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zapraszamy do zapoznania się z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 
Departament Działań Delegowanych ARiMR przedstawia stanowisko w odniesieniu do kryteriów i wypłaty pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku utworzenia miejsca pracy w wyniku zatrudnienia osoby współpracującej oraz nie wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.
 
Wiadomość napisana 02 listopada 2016 przez Administrator
SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnia bazę pn. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP). Baza ta zawiera informacje o pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom, za wyjątkiem pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.
 
Informacje udostępniane za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą  ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy. SUDOP umożliwia weryfikację wartości otrzymanej pomocy publicznej przez danego przedsiębiorcę, bez konieczności logowania się do systemu. Po wpisaniu numeru NIP przedsiębiorcy -  system SUDOP generuje raport o otrzymanej przez niego pomocy publicznej wg wybranych kryteriów.
 
Wiadomość napisana 01 listopada 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.