Strona główna / Łukasz Orłowski

Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Prezesa LGD – Dorzecze Wisły nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r., ustala się, że dzień 5 stycznia 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura. Decyzja ta została podjęta w celu zrekompensowania święta przypadającego w sobotę, które jest dniem wolnym od pracy, a mianowicie 6 stycznia 2024 r. Zarządzenie regulują przepisy art. …

Czytaj całość

Po Walnym Wyborczym Posiedzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Cele, kontynuacja, jubileusz 15-lecia

W dniu 19 grudnia 2023 roku, w sali wokalno-instrumentalnej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, odbyło się Walne Wyborcze Posiedzenie Członków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Wybory nowych władz stowarzyszenia na kolejną 4-letnia kadencję zostały połączone z konferencją poświęconą 15-leciu działalności LGD, podsumowania dotychczasowej pracy latach 2008-2023 i określenia priorytetów na przyszłość. Na Przewodniczącego obrad wybrano p. Anetę Matusiewicz, …

Czytaj całość

Współpraca dla skutecznego rozwoju – spotkanie lokalnych grup działania ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

W dniu 15 grudnia 2023 r. w Hotelu La Mar w Kielcach odbyło się spotkanie 17 świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania z dyrekcją i pracownikami Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie mijającego roku oraz omówienie procesu wyboru strategii rozwoju lokalnego na lata 2023-2029. Omówiono zobowiązania wynikające z nowych umów ramowych, które zostaną podpisane w połowie stycznia 2024 roku. …

Czytaj całość

Projekt grantowy 7/2023/G. Informacja dla stowarzyszeń wybranych do wsparcia. Kiedy podpisanie umów?

Szanowni Państwo, w związku z otrzymywanymi przez biuro LGD-DW w ostatnim czasie zapytaniami odnośnie terminu na podpisanie umów na realizacje grantów informujemy, że w nawiązaniu do korespondencji pocztowej, którą otrzymały stowarzyszenia wybrane do realizacji grantów w ramach projektu grantowego 7/2023/G, w chwili obecnej trwa weryfikacja Państwa wniosków wraz z dokumentacją konkursową. Weryfikacji merytorycznej dokonują pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (ŚBRR). Podkreślamy, że dokładność …

Czytaj całość

Mamy to! Nasza strategia została wybrana do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2023-2029

Szanowni Państwo, czekaliśmy na tę informację od kilku miesięcy! Przygotowana przez nasze stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju została wybrana do realizacji na lata 2023-2029, co jest dla nas ogromnym powodem do radości i satysfakcji. W dniu 5 grudnia 2023 roku w Kielcach odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność. Na spotkaniu oficjalnie przyjęto naszą strategię do realizacji, jako jedną …

Czytaj całość

Zakończyłeś/aś projekt ze środków LGD – Dorzecze Wisły? Pamiętaj o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej

Szanowni beneficjenci projektów wdrażanych z pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, przypominamy, że po realizacji swoich operacji macie obowiązek przekazywania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Zgodnie z umową dofinansowania podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia ankiety monitorującej na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, umowie o przyznaniu pomocy …

Czytaj całość

Kościół św. Marcina w Połańcu: majestatyczny zabytek pełen historii

Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Połańcu jest prawdziwym klejnotem architektury sakralnej regionu. Znajduje się on w samym sercu miasta i stanowi ważny punkt na mapie zabytków. Historia tego miejsca sięga XII wieku, co nadaje mu niezwykłą wartość kulturową i historyczną. Został wzniesiony w latach 1890-1899 i stanowi prawdziwą perełkę architektury religijnej, przyciągając uwagę turystów swoją majestatyczną obecnością. Początki Połańca sięgają XII …

Czytaj całość

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: Integracja społeczna i zawodowa. Ankieta dot. potrzeb społecznych

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w związku z przygotowywanym wraz z partnerskimi LGD wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszonej ankiety dotyczącej potrzeb społecznych. Celem projektu będzie objęcie działań skupionych na osobach biernych …

Czytaj całość