Strona główna / Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

RÓŻNORODNIE, TWÓRCZO I EFEKTYWNIE DLA LOKALNEGO ROZWOJU
SIŁA W DZIAŁANIU DLA LOKALNEGO ROZWOJU
SERCE DZIAŁAŃ – LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ

• Ogłaszamy konkursy i prowadzimy nabory wniosków, które następnie są opiniowane przez Zespół Konkursowy, a następnie oceniane i wybierane do realizacji przez Radę LGD – za naszym pośrednictwem dofinansowanie mogą pozyskać mieszkańcy gmin obszaru, a także działające tu instytucje, organizacje oraz firmy.
• Prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, promocyjną i informacyjną, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR.
• Realizujemy ciekawe projekty współpracy z innymi LGD na poziomie regionalnym i międzynarodowym.
• Opiniujemy projekty składane przez wnioskodawców z naszego obszaru pod kątem ich zgodności ze Strategią.
• Podejmujemy różnorodne, twórcze działania ukierunkowane na aktywizowanie i rozwój lokalnej społeczności.