Strona główna / Wyniki naboru wniosków

Wyniki naboru wniosków

Wyniki naboru grantowego 7/2023/G

W dniu 27 października 2023 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 7/2023/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. W wymaganym terminie do biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły ponownie wpłynęła rekordowa ilość wniosków o powierzenie grantu w liczbie 24 na łączną kwotę 208 667,69 …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 6/2022/G

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 6/2020/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Finansowane będą operację, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 21/2022

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 21/2022 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. W wymaganym terminie do biura LGD wpłynęła rekordowa ilość wniosków – 40 na łączną kwotę 3,2 mln zł. Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości …

Czytaj całość

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 3 marca 2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji Operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.2.10 …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 5/2020/G

W dniu 18 stycznia 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 5/2020/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.9 NGO dla mieszkańców. W ramach powyższego przedsięwzięcia finansowane będą operację, których celem będzie organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, wyjazdów studyjnych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 20/2020

W dniu 14.08.2020 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 20/2020 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.  Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 20/2020Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 20/2020Lista Operacji …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 4/2019/G

W dniu 14 stycznia 2020 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 4/2019/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej. W ramach powyższego przedsiewzięcia finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 19/2019

W dniu 17 grudnia 2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 19/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.8 Infrastruktura niekomercyjna tworząca warunki do aktywności mieszkańców.    Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 19/2019Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 18/2019

W dniu 14.11.2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 18/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.  Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 18/2019Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 18/2019Lista operacji …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 17/2019

W dniu 15.07.2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 17/2019 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.  Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 17/2019Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 17/2019Lista operacji według …

Czytaj całość