Strona główna / Doradztwo

Doradztwo

Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły zobowiązani są do świadczenia nieodpłatnego doradztwa. Doradztwo prowadzone przez pracowników biura w formie stacjonarnej i telefonicznej obejmuje: usługi informacyjne o charakterze ogólnym oraz usługi doradcze – obejmujące obsługę wnioskodawców i beneficjentów naborów ogłaszanych w ramach LSR.

Lokalna Grupa Działania prowadził ciągłą akcję doradczą świadcząc wnioskodawcom stałą pomoc z zakresu przygotowania, realizacji, monitoringu, rozliczenia i sprawozdawczości wniosków w biurze oraz poza nim.

Doradztwo świadczone jest stacjonarnie w siedzibie LGD – Dorzecze Wisły w pon. śr. czw. pt. w godz. 7:00 – 15:00 oraz wt. w godz. 8:00 – 16:00. Biuro znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, pok. 110. Doradztwo telefonicznie pod nr tel. 15 8650 216.

Do usług doradczych zaliczamy:
― usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (w tym ocena kwalifikowalności w aspekcie,
LSR i weryfikacja wniosku),
― konsultację i weryfikację uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy,
― usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o płatność,
― konsultację i weryfikację uzupełnień do wniosku o płatność.

Kryteria oceny projektów preferują wnioskodawców, którzy brali udział w szkoleniach związanych z
poszczególnymi naborami wniosków i/lub korzystali z doradztwa zapewnianego przez LGD.

Metodą oceny efektywności świadczonego doradztwa będzie badanie ankietowe.