Strona główna / Ogłoszenia o naborze wniosków / Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 1 września – 15 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków i oświadczeń zamieszczone zostały poniżej.

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Regulamin naboru wniosków nr 11/2017
 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składajacych wnioski w ramach naboru 11/2017
 4. Aktualne wzory wniosków
 5. Lokalne kryteria wyboru operacji 
 6. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru
 7. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji
 8. Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę
 9. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
 10. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły
 11. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022
 12. Procedura oceny i wyboru operacji
 13. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 21/2022

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie …