Strona główna / Stowarzyszenie / „Z nurtem rzeki Czarnej”: Podsumowanie projektu operacji własnej LGD – Dorzecze Wisły

„Z nurtem rzeki Czarnej”: Podsumowanie projektu operacji własnej LGD – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować o zakończeniu realizacji projektu operacji własnej LGD – Dorzecze Wisły, pn. „Z nurtem rzeki Czarnej”, którą realizowaliśmy od czerwca do października 2023 r. Dzięki zaangażowaniu oraz aktywności społecznej wszystkich uczestników biorących udział w projekcie w pełni udało się nam osiągnąć zakładane plany. Naszym głównym celem było stworzenie okazji dla mieszkańców gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany do spędzenia czasu w sposób zdrowy i aktywny, jednocześnie przynoszący korzyść dla środowiska. W ramach projektu zaplanowaliśmy cykl różnorodnych wydarzeń, które nie tylko były interesujące, ale również miały walor edukacyjny.

Pierwszym zorganizowanym wydarzeniem był rajd pieszy połączony ze sprzątaniem rzeki Czarnej. Poprzez tę aktywność, chcieliśmy zwiększyć świadomość ekologiczną i działania na rzecz czystości naszych wód. W ten sposób zaangażowaliśmy mieszkańców (duże ukłony dla dzieciaczków) w troskę o środowisko naturalne. To niewątpliwie przyczyniło się do poprawy estetyki terenu, a także ochrony środowiska wodnego. W ramach przeprowadzonej akcji zebrano 12 worków pełnych śmieci. W rajdzie wzięło udział 46 osób.

Kolejnym elementem projektu było szkolenie z ochrony środowiska wodnego. Chcieliśmy, aby uczestnicy zdobyli wiedzę na temat niezbędnych działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami. Dzięki temu szkoleniu mieliśmy możliwość poszerzenia swoich umiejętności i zrozumienia roli, jaką odgrywa każdy z nas w utrzymaniu czystości rzek i jezior. W wydarzeniu wzięło udział 22 osoby.

Następne z zadań skupiało się na udziale w szkoleniu z bezpieczeństwa na rzece i udzielania pierwszej pomocy. Zdaliśmy sobie sprawę, że korzystanie z rzeki niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego priorytetem było zwiększenie świadomości i umiejętności mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa na wodzie oraz podstawowych technik udzielania pomocy w przypadku wypadków. W zadaniu zostało przeszkolonych zostało 22 uczestników.

W ramach naszego projektu zorganizowaliśmy również dwa spływy kajakowe, dając mieszkańcom możliwość aktywnego spędzenia czasu na wodzie. Była to doskonała okazja do zintegrowania uczestników projektu oraz do podziwiania piękna przyrody i krajobrazów nad rzeką Czarną. Przemierzając malownicze krajobrazy rzeki Czarnej, mieliśmy okazję połączyć ruch na świeżym powietrzu z wyjątkowymi doznaniami natury. W spływach kajakowych łącznie wzięło udział 52 osoby.

Na zakończenie projektu, aby poszerzyć horyzonty, zorganizowaliśmy wyjazd studyjny w Bieszczady. Celem tego wyjazdu było pogłębienie wiedzy uczestników na temat ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście górskiego ekosystemu. Oprócz poznawania ekologicznych aspektów regionu wyjazd ten miał na celu inspirację do podejmowania podobnych inicjatyw na terenie naszej lokalnej społeczności. W wyjeździe studyjnym wzięło udział 40 osób.

Projekt „Z nurtem rzeki Czarnej” okazał się nie tylko szczególnie interesujący dla uczestników, ale także przyczynił się do zacieśnienia więzi społecznych, podniesienia świadomości ekologicznej oraz zachęcenia mieszkańców do aktywnego spędzania czasu w sposób korzystny zarówno dla siebie, jak i dla środowiska. Łącznie we wszystkich zadaniach wzięło udział 182 osoby. Działając razem, udało nam się osiągnąć nasze cele i budować lepszą przyszłość dla naszej lokalnej społeczności. Ta inicjatywa stanowi doskonały przykład, jak aktywność społeczna może być łączona z przyjemnościami i korzyściami dla środowiska.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w projekcie. Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych naszych przedsięwzięciach. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się ponownie i razem tworzyć kolejne niezapomniane chwile.

Relacje z poszczególnych zadań:

  1. Rajd pieszy sprzątanie rzeki Czarnej.
  2. Szkolenie z ochrony środowiska wodnego.
  3. Szkolenie z bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz pierwszej pomocy.
  4. Spływy kajakowe na rzece Czarnej.
  5. Wyjazd studyjny uczestników projektu w Bieszczady.

Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

15 lat Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Siła w działaniu dla lokalnego rozwoju

Dnia 9 października 2023 roku przypadła ważna rocznica dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. …