Strona główna / Nasze Logo

Nasze Logo

Logotyp Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły ma duże znaczenie, ponieważ jest on unikalną i charakterystyczną formą graficzną, która służy do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa lub organizacji. Pierwsza wersja naszego logotypu powstała w 2009 roku, zaraz po utworzeniu przez Zarząd LGD Biura.

Logo zostało zaprojektowane w taki sposób, aby odzwierciedlało przyrodnicze elementy krajobrazu gmin wchodzących w skład LGD – Dorzecze Wisły. Obszar ten jest głównie charakteryzowany przez rzekę Wisłę i malownicze otaczające ją lasy. Dlatego właśnie te dwa elementy stały się motywem przewodnim logotypu.

W 2018 roku logo zostało przerysowane wektorowo, co oznacza, że zostało przekształcone z formatu rastrowego na format wektorowy. Prerysowanie logotypu wektorowo ma wiele korzyści, takich jak lepsza skalowalność, czyli możliwość dostosowywania rozmiaru logotypu bez utraty jakości. Dodatkowo format wektorowy umożliwia dokładne precyzyjne edycje i modyfikacje logo.

Dzięki przerysowaniu wektorowemu, logo Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły jest teraz jeszcze bardziej profesjonalne i łatwiejsze do adaptacji do różnych mediów i nośników. Jest to ważne, aby zapewnić spójne i rozpoznawalne przedstawienie marki LGD – Dorzecze Wisły we wszystkich materiałach marketingowych oraz wizualnych reprezentacjach.