Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru grantowego 4/2019/G

Wyniki naboru grantowego 4/2019/G

W dniu 14 stycznia 2020 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 4/2019/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej.

W ramach powyższego przedsiewzięcia finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 20% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

  1. Rejestr wniosków złożonych na Konkurs nr 4/2019/G
  2. Lista Zadań, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 4/2019/G
  3. Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 4/2019/G
  4. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 14 stycznia 2020 r.
  5. Informacja o możliwości złożenia odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 3 marca 2022 roku żaden podmiot (inny …