Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru nr 4/2017

Wyniki naboru nr 4/2017

W dniu 8.06.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.  

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

  1. Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 4/2017
  2. Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 4/2017
  3. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 4/2017
  4. Protokół z posiedzenia Rady LGD – Dorzecze Wisły z dn. 8 czerwca 2017 r.
  5. Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 3 marca 2022 roku żaden podmiot (inny …