O nas


Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i Gminy Połaniec, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Miasta i Gminy Osiek, a także gmin Łubnice i Rytwiany. Obszar działalności jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje kulturowe i przyrodnicze, a także chęć do współpracy oraz wspólny pomysł na rozwój.

Przyrodniczym elementem dominującym w krajobrazie jest Wisła wraz z dopływami – malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych terenów pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów spacerów i wędrówek – pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę.

Na tle pięknego krajobrazu toczyła swe koła wielka historia … tu bowiem Tadeusz Kościuszko wydał „Uniwersał Połaniecki” dający chłopom pańszczyźnianym zalążki wolności osobistej. Okoliczne lasy były też miejscem działalności partyzanckiej – oddziałów „Barabasza” oraz wywodzącego się z lokalnej organizacji konspiracyjnej „Odwet” oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Historyczne świadectwo temu obszarowi dają zabytkowe obiekty, zwłaszcza sakralne, takie jak: klasztor pokamedulski w Rytwianach czy malownicze kościółki drewniane w Strzegomiu czy Niekrasowie

Okolice te ujęły Stefana Żeromskiego – zwłaszcza Oleśnica, której obrazy odnaleźć można na kartach powieści pisarza. Walory historyczne i krajobrazowe tej części ziemi świętokrzyskiej wykorzystali sami jej mieszkańcy, tworząc gospodarstwa agroturystyczne (Rejterówka), które są wspaniałą alternatywą na spędzenie wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miast.

Obszar działalności LGD Dorzecze Wisły obejmuje 5 gmin, w jego skład wchodzi ok. 34 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielc. Gminy wchodzące w skład LGD administracyjnie przynależą do powiatu ziemskiego staszowskiego – Miasto i Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.

Teren LGD Dorzecze Wisły graniczy od północy z Miastem i Gminą Staszów, a także Gminą Szydłów, od zachodu z Miastem i Gminą Busko – Zdrój, od południowego zachodu z Gminą Pacanów, od południa ze znajdującą się w województwie małopolskim Gminą Szczucin, od południowego wschodu ze znajdującymi się w województwie podkarpackim Gminami Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Padew Narodowa, od wschodu z Gminami Baranów Sandomierski oraz Łoniów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły w Połańcu zostało utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634).