Strona główna / Umowa ramowa

Umowa ramowa

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły p. Aneta Matusiewicz – Prezes Zarządu i p. Ewa Maciejska – Wiceprezes Zarządu podpisały umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Na mocy umowy Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie realizować zlecone zadania przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w ramach PROW 2014-2020 programu Leader.

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
NR 00014-6933-UM1310003/15
21 KWIETNIA 2016 ROKU

ANEKS NR 1
ZAWARTY 26 CZERWCA 2016 ROKU

ANEKS NR 2
ZAWARTY 21 LUTEGO 2017 ROKU

ANEKS NR 3
ZAWARTY 8 CZERWCA 2017 ROKU

ANEKS NR 4
ZAWARTY 11 SIERPNIA 2017 ROKU

ANEKS NR 5
ZAWARTY 21 SIERPNIA 2018 ROKU

ANEKS NR 6
ZAWARTY 8 LISTOPADA 2018 ROKU

ANEKS NR 7
ZAWARTY 11 LUTEGO 2019 ROKU

ANEKS NR 8
ZAWARTY 17 CZERWCA 2019 ROKU

ANEKS NR 9
ZAWARTY 30 CZERWCA 2019 ROKU

ANEKS NR 10
ZAWARTY 16 MARCA 2020 ROKU

ANEKS NR 11
ZAWARTY 18 CZERWCA 2020 ROKU

ANEKS NR 12
ZAWARTY 16 LIPCA 2020 ROKU

ANEKS NR 13
ZAWARTY 15 GRUDNIA 2020 ROKU

ANEKS NR 14
ZAWARTY 26 KWIETNIA 2021 ROKU

ANEKS NR 15
ZAWARTY 19 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

ANEKS NR 16
ZAWARTY 4 MAJA 2023 ROKU

ANEKS NR 17
ZAWARTY 17 LIPCA 2023 ROKU

ANEKS NR 18
ZAWARTY 10 SIERPNIA 2023 ROKU