Strona główna / Operacja własna

Operacja własna

1.2.10 Z nurtem rzeki Czarnej bliżej natury

Finansowane operacje:

 1. konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania, festyny, akcje społecznych, imprez, wyjazdów studyjnych itp.
 2. wzmocnienie kapitału społecznego
 3. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych
 4. zachowanie dziedzictwa lokalnego
 5. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
 6. organizacja spływu kajakowego
 7. minimalna liczba wydarzeń – 4 szt.
 8. wnioskodawca posiada ponad 7-letnie doświadczenie w realizacji projektów na obszarach wiejskich
 9. wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD ponad 7 lat

Grupa docelowa: mieszkańcy

Beneficjenci: LGD, osoby prawne

Wartość min. dofinansowania: 50 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring: suma wydarzeń podana na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje podniesienie aktywności mieszkańców lub przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny

Branże wskazane według sekcji PKD 2007 – Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy i detaliczny (G).

Finansowane operacje:

 1. konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna, itp.,
 2. promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych,
 3. spotkania branżowe nastawione na budowanie wspólnej marki oraz więzi między sektorowych,
 4. wzmocnienie kapitału społecznego,
 5. minimalna liczba wydarzeń – 4 szt.
 6. wnioskodawca posiada ponad 7-letnie doświadczenie w realizacji projektów na obszarach wiejskich,
 7. wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD ponad 7 lat.

Grupa docelowa: przedsiębiorcy

Beneficjenci: LGD, osoby prawne

Wartość min. dofinansowania: 50 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: do 90%

Monitoring: suma wydarzeń podana na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje wzrost jakości usług świadczonych przez branże biorące udział w wydarzeniach. Podniesienie jakości świadczonych usług wpłynie na wzrost liczby turystów.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji

Lokalna Strategia Rozwoju

Rozporządzenie Wsparcie wdrażania operacji