Strona główna / Ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 7/2023/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Finansowane będą operacje, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 6/2022/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Finansowane będą operacje, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia …

Czytaj całość

Informacja o realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) realizując przedsięwzięcie 1.2.10 Z nurtem …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 21/2022

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości 80 000,00 PLN na jednego Wnioskodawcę. Środki finansowe z tytułu pomocy będą wypłacane w dwóch transzach …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 5/2020/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.9 NGO dla mieszkańców. Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, wyjazdów …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 20/2020

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości 80 000,00 PLN na jednego Beneficjenta. Środki finansowe z tytułu pomocy będą wypłacane w dwóch transzach …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 4/2019/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej. Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp. …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.8 Infrastruktura niekomercyjna tworząca warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 18/2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.  W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, …

Czytaj całość

Dotacje na założenie firmy dla rolników do 250 tysięcy złotych

Na uruchomienie firmy na obszarach wiejskich będzie można pozyskać w październiku 2019 roku środki finansowe. Konkurs ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 30 września do dnia 29 października 2019 r. Warunki przyznawania pomocy Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe …

Czytaj całość