Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru grantowego 7/2023/G

Wyniki naboru grantowego 7/2023/G

W dniu 27 października 2023 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 7/2023/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

W wymaganym terminie do biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły ponownie wpłynęła rekordowa ilość wniosków o powierzenie grantu w liczbie 24 na łączną kwotę 208 667,69 zł, co stanowi drugi rekordowy wynik spośród siedmiu dotychczas ogłaszanych przez nas naborów grantowych. Limit środków finansowych przeznaczonych na aktualny nabór wynosił 157 925,60 zł.

Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie przez Zespół Konkursowy w dniu 17 października 2023 r. i skierowane do oceny oraz wyboru na Radę LGD, która odbyła się w dniu 27 października 2023 r. Poniżej znajduje się dokumentacja z oceny i wyboru grantów.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listy polecone). Serdecznie dziękujemy wszystkim stowarzyszeniom za ich zaangażowanie i złożone projekty. Cieszymy się, że istnieje tak duże zainteresowanie możliwością ubiegania się o środki na dofinansowanie, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny i wyboru:

  1. Rejestr wniosków złożonych na Konkurs nr 7/2023/G.
  2. Lista Zadań, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 7/2023/G.
  3. Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 7/2023/G.
  4. Protokół z Posiedzenia Rady LGD z 27 października 2023 r.
  5. Informacja o możliwości złożenia odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wyniki naboru grantowego 5/2020/G

W dniu 18 stycznia 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała …