Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Formularz – oświadczenie o miejscu zamieszkania

Formularz – oświadczenie o miejscu zamieszkania

W ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie mogło przyznać punkty za kryterium „Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy”. 

W celu spełnienia warunków powyższego kryterium Wnioskodawca składa oświadczenie, do którego musi przedłożyć dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę. 

Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia i załączonych do oświadczenia dokumentów..Wypełnione oświadczenie należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”. 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania (wersja pdf)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania (wersja doc)

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja o złożonych wnioskach w naborze grantowym 7/2023/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zakończyła wczoraj nabór grantowy nr 7/2023/G, w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie …