Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru nr 20/2020

Wyniki naboru nr 20/2020

W dniu 14.08.2020 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 20/2020 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. 


Poniżej przedstawiamy wyniki oceny

  1. Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 20/2020
  2. Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 20/2020
  3. Lista Operacji nie mogących zostać poddanych ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 20/2020
  4. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 20/2020
  5. Lista Operacji niewybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 20/2020
  6. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 14 sierpnia 2020 r.
  7. Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 3 marca 2022 roku żaden podmiot (inny …