Strona główna / Ogłoszenia o naborze wniosków / Ogłoszenie o naborze grantowym nr 1/2017/G

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.  

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: zorganizowanie szkoleń. Konferencji, spotkań, festynów, akcji społecznych itp., zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 70% kosztów, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, renowacje zabytków, spotkania integracyjno – aktywizujące, instrumenty muzyczne, stroje. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 11 grudnia – 27 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej. 

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu.
 2. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G.
 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składajacych wnioski w ramach naboru 1/2017/G.
 4. Wzór wniosku o przyznanie grantu wersja edytowalna.
 5. Instrukcja wypełniania do wniosku o przyznanie grantu.
 6. Wzór umowy na powierzenie grantu.
 7. Wniosek o płatność sprawozdanie.
 8. Oświadczenia właściciela nieruchomości.
 9. Oświadczenie o VAT.
 10. Lokalne kryteria wyboru zadania
 11. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
 12. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji.
 13. Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę.
 14. Karta 2 –  Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR.
 15. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.
 16. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 17. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.
 18. Procedura oceny i wyboru operacji.
 19. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 21/2022

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie …