Strona główna / Składka członkowska

Składka członkowska

Wpłatę składki członkowskiej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w wysokości 24 zł rocznie), podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w wysokości 100 zł rocznie) oraz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w wysokości 50 zł rocznie) prosimy przekazać na:

  • rachunek bankowy nr 53 1020 4926 0000 1602 0095 6318 w tytule nazwisko/ nazwę członka stowarzyszenia oraz rok, którego dotyczy wpłata.

W przypadku nowo wybranych członków, prosimy o przekazanie kwoty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie w poczet członków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.