Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Arkusz kalkulacyjny do wyliczenia wskaźnika NPV

Arkusz kalkulacyjny do wyliczenia wskaźnika NPV

Szanowni Państwo, udostępniamy tabelę pomocniczą z wprowadzonymi formułami która ułatwi poprawne wyliczenie wskaźnika NPV dla osób starających się wsparcie finansowe w ramach poddziałania 19.2. Przy wprowadzaniu danych należy pamiętać o znaku ,,-” w odpowiednich komórkach Nie należy kopiować tabeli i wklejać jej do Biznesplanu lecz jedynie przepisać wartości (nie można zmieniać i formatować tabel z wniosku i biznesplanu opracowanych przez ARiMR). 

Jednym z podstawowych narzędzi pozwalających ocenić projekt to NPV (nett present value) czyli bieżąca wartość projektu netto. NPV to zatem nic innego jak zdyskontowana (czyli pomniejszona o pewien wskaźnik) wartość przepływów pieniężnych w kolejnych latach, zsumowana i podana jako jedna liczba.

Tabela pomocnicza – Wskaźnik NPV

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja o złożonych wnioskach w naborze grantowym 7/2023/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zakończyła wczoraj nabór grantowy nr 7/2023/G, w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie …