Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru grantowego 2/2018/G

Wyniki naboru grantowego 2/2018/G

W dniu 12.07.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 2/2018/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

W ramach powyższego przedsiewziecia finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów itp. Wyjazd studyjny dla minimum 5 osób. Doradztwo indywidualne dla minimum 20 osób. Wzmocnienie kapitału społecznego.   

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:  

  1. Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 2/2018/G
  2. Lista Zadań, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 2/20181/G
  3. Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2018/G
  4. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 12 lipca 2018 r.
  5. Informacja o możliwości złożenia odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 3 marca 2022 roku żaden podmiot (inny …