Strona główna / Ogłoszenia o naborze wniosków / Ogłoszenie o naborze grantowym nr 3/2018/G

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom. 

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, imprez, wyjazdów studyjnych itp., Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 13 listopada 2018 roku – 12 grudnia 2018 roku. 

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej. 

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu.
 2. Regulamin naboru wniosków nr 3/2018/G.
 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składajacych wnioski w ramach naboru 3/2018/G.
 4. Wzór wniosku o powierzenie grantu wersja edytowalna.
 5. Wzór umowy na powierzenie grantu.
 6. Wniosek o płatność sprawozdanie.
 7. Oświadczenia właściciela nieruchomości.
 8. Oświadczenie o VAT.
 9. Lokalne kryteria wyboru zadania
 10. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
 11. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji.
 12. Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę.
 13. Karta 2 –  Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR.
 14. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.
 15. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.
 17. Procedura oceny i wyboru operacji.
 18. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 21/2022

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie …