Strona główna / Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 / Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: Integracja społeczna i zawodowa. Ankieta dot. potrzeb społecznych

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: Integracja społeczna i zawodowa. Ankieta dot. potrzeb społecznych

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w związku z przygotowywanym wraz z partnerskimi LGD wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszonej ankiety dotyczącej potrzeb społecznych.

Celem projektu będzie objęcie działań skupionych na osobach biernych zawodowo i innych grup potrzebujących integracji społecznej (zagrożonych wykluczeniem), mających trudności z powrotem na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.

Ankieta jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i na jej wypełnienie. Chcemy za jej pośrednictwem poznać opinię na temat lokalnych problemów społecznych dotyczących grup występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 14.12.2023 r. do godziny 15:00. Dziękujemy!

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027
Urząd Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne
Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.