Strona główna / Stowarzyszenie / Po Walnym Wyborczym Posiedzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Cele, kontynuacja, jubileusz 15-lecia
Fot. Archiwum LGD - Dorzecze Wisły

Po Walnym Wyborczym Posiedzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Cele, kontynuacja, jubileusz 15-lecia

W dniu 19 grudnia 2023 roku, w sali wokalno-instrumentalnej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, odbyło się Walne Wyborcze Posiedzenie Członków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Wybory nowych władz stowarzyszenia na kolejną 4-letnia kadencję zostały połączone z konferencją poświęconą 15-leciu działalności LGD, podsumowania dotychczasowej pracy latach 2008-2023 i określenia priorytetów na przyszłość.

Na Przewodniczącego obrad wybrano p. Anetę Matusiewicz, a na protokolanta p. Katarzynę Chrzanowską. Walne Zebranie zatwierdziło m.in. aktualizację Regulaminu Pracy Zarządu i Rady LGD oraz zatwierdziło Regulamin Wyboru Władz Stowarzyszenia. W trakcie posiedzenia odbyło się głosowanie, w którym członkowie wybrali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Radę LGD. Wybory organów statutowych na kolejną kadencję są wyrazem zaufania członków i uznaniem dla dotychczasowej pracy. Wybrani członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady LGD mają przed sobą wiele wyzwań. Ich celem będzie kontynuowanie dotychczasowych działań oraz tworzenie nowych inicjatyw, które przyczynią się do dalszego rozwoju oraz kształtowania przyszłości regionu.

Wybrano Zarząd w następującym składzie: Aneta Matusiewicz – Prezes Zarządu, Ewa Maciejska – Wiceprezes, Leszek Ziółek – Wiceprezes, Agnieszka Gajda – Skarbnik, Katarzyna Kunowska, Stanisław Mazur, Henryk Bednarski, Arkadiusz Bąk.

Walne wybrało również Komisję Rewizyjną w składzie: Magdalena Marynowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Lalewicz – Wiceprzewodnicząca, Anna Kaniszewska.

Ponadto została wybrana Rada LGD, która ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu. Członkami Rady LGD zostali: Jacek Nowak, Wojciech Zdziebko, Mieczysław Dudek, Anna Grajko, Jerzy Karwasiński, Ewa Lech-Strzępek, Leszek Juda, Katarzyna Cebula, Piotr Strzelecki, Grzegorz Forkasiewicz, Marek Sadowski, Tomasz Darowski, Rafał Łysiak, Monika Figacz, Grzegorz Figacz.

Wszystkim wybranym organom składamy gratulacje życząc jednocześnie udanej i owocnej pracy na rzecz naszego stowarzyszenia i lokalnej społeczności. Podobnie jak w poprzednich latach determinacja i zaangażowanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady LGD są nieocenione. Wspólnie tworzymy społeczność, która podejmuje się wielu ważnych inicjatyw i realizuje różnorodne projekty, mające na celu rozwój i poprawę jakości życia w gminie Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany.

Obrady stanowiły doskonałą okazję do spotkania się, wymiany poglądów oraz podzielenia się planami i pomysłami. W dalszej części w ramach Jubileuszu 15-lecia LGD – Dorzecze Wisły odbyła się projekcja filmu z działalności LGD w latach 2008-2023. Film pozwolił spojrzeć wstecz na wszystkie nasze dokonania, ale także zainspirować do dążenia do jeszcze większych sukcesów w przyszłości.

W przerwie obrad zaprosiliśmy wszystkich obecnych gości do degustacji pysznego tortu i ciast przygotowanych specjalnie z okazji Jubileuszu naszej LGD. Na zakończenie spotkania wszyscy członkowie Stowarzyszenia złożyli sobie życzenia świąteczne. To była piękna chwila, która pokazała, że nie tylko pracujemy razem, ale także stanowimy jedną wielką rodzinę, która się wzajemnie wspiera i motywuje.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować pani Monice Pławskiej, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, za bezpłatne użyczenie sali instrumentalno-wokalnej na nasze spotkanie oraz sprzętu gastronomicznego. Dziękujemy również pani Ewie Lech-Strzępek za przygotowanie pysznych ciast i tortu okolicznościowego.

Razem możemy więcej!

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

15 lat Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Siła w działaniu dla lokalnego rozwoju

Dnia 9 października 2023 roku przypadła ważna rocznica dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. …