Strona główna / Przygotowanie LSR 2021-2027

Przygotowanie LSR 2021-2027

LSR na lata 2023-2029 złożona w ŚBRR w Kielcach

Z wielką radością informujemy, że w poniedziałek 5 czerwca 2023 roku złożyliśmy wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Pozostaje nam teraz czekać na jej ocenę i jak najszybszą informację o wynikach konkursu. To był bardzo intensywny czas, który wymagał od nas dużo pracy i zaangażowania, ale w końcu udało się! Chcielibyśmy podziękować wszystkim zainteresowanym, którzy przyczynili …

Czytaj całość

Budujemy LSR na lata 2023-2027. Fiszki projektowe. Zgłoś swój pomysł na projekt

Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów takich, które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania …

Czytaj całość

Nie wypełniłeś(-aś) jeszcze ankiety dot. LSR 2023-2027? Wydłużamy termin do 31 stycznia. Dziękujemy za wypełnienie

Szanowni Państwo, w związku opóźnieniem terminu ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) zwracamy się z uprzejmą prośbą w szczególności do tych osób, które nie wypełniły anonimowej ankiety, o poświęcenie nam 5 min. i jej elektroniczne wypełnienie. Wszystkim osobom, które już wypełniły ankietę serdecznie dziękujemy. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego …

Czytaj całość

Ankieta Planistyczna na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) – Dorzecze Wisły obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy …

Czytaj całość

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Etap diagnostyczny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dorzecze Wisły” obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić …

Czytaj całość

Za nami spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027

W dniu 21 i 22 lipca 2022 r. w Oleśnicy, Łubnicach, Rytwianach, Osieku i Połańcu odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego i publicznego. Konsultacje pozwoliły zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata …

Czytaj całość

Spotkania konsultacyjne w celu stworzenia LSR 2023-2027

Szanowni Państwo, wraz z kończącą się obecną perspektywą finansową 2014-2020 rozpoczynamy przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. Koniecznym będzie stworzenie nowego dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. W tym celu już 21 i 22 lipca 2022 …

Czytaj całość

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania LGD – Dorzecze Wisły

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i budowaniem nowej LSR Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wypełnienie poniższej krótkiej ankiety, dzięki której zbadamy zmiany zachodzące na terenie naszego obszaru działania. Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez LGD efektywniejszych działań, które przełożą się na większy rozwój lokalny. Ankieta …

Czytaj całość

Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana!

W dniu 14 czerwca 2022 r. reprezentanci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły: Aneta Matusiewicz – Prezes Zarządu oraz Ewa Maciejska – Wiceprezes Zarządu podpisały w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. Umowa gwarantuje Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły wsparcie finansowe na działania związane …

Czytaj całość

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. Dokument będzie m.in. wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do naszego Stowarzyszenia tj. gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Serdecznie zapraszamy do włączenia …

Czytaj całość