Strona główna / Przygotowanie LSR 2021-2027 / Za nami spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027

Za nami spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027

W dniu 21 i 22 lipca 2022 r. w Oleśnicy, Łubnicach, Rytwianach, Osieku i Połańcu odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego i publicznego. Konsultacje pozwoliły zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata 2021-2027.

Celem spotkań było wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb grup defaworyzowanych, oraz ujęcie odpowiednich i adekwatnych działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikowali mocne i słabe strony swoich obszarów oraz szanse i zagrożenia. Rozmowy dotyczyły także problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gmin. Dzięki konsultacjom zostały wspólnie określone najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania LSR.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, wpływu na środowisko i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, a także partnerstwa w realizacji LSR. 

Spotkania zrealizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności. Wszystkim obecnym na spotkaniach mieszkańcom bardzo dziękujemy za aktywny udział.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ankieta Planistyczna na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) – Dorzecze Wisły obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. …