Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru grantowego 3/2018/G

Wyniki naboru grantowego 3/2018/G

W dniu 3 stycznia 2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 3/2018/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.

W ramach powyższego przedsiewzięcia finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, imprez, wyjazdów studyjnych, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.   

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

  1. Rejestr wniosków złożonych na Konkurs nr 3/2018/G
  2. Lista Zadań, które w wyniku oceny uznano za niepodlegające dalszej ocenie (niezgodne z LSR lub PROW) w ramach Konkursu nr 3/2018/G
  3. Lista Zadań, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 3/20181/G
  4. Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2018/G
  5. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 3 stycznia 2019 r.
  6. Informacja o możliwości złożenia odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 3 marca 2022 roku żaden podmiot (inny …