Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru nr 21/2022

Wyniki naboru nr 21/2022

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 21/2022 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

W wymaganym terminie do biura LGD wpłynęła rekordowa ilość wniosków – 40 na łączną kwotę 3,2 mln zł. Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości 80 tys. zł na jednego Wnioskodawcę. Limit środków finansowych przeznaczonych na ww. nabór wynosi  422 602,77 €, co przy kursie stałym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 1 690 411,08 zł. 

Wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzupełnienia wniosku).

Limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez ŚBRR w Kielcach po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listy polecone). Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożone wnioski i zapraszamy do uczestniczenia w kolejnych naborach.


Poniżej przedstawiamy wyniki oceny i wyboru operacji:
 

 1. Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 21/2022.
 2. Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 21/2022.
 3. Lista Operacji niemogących zostać poddanych ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 21/2022.
 4. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 21/2022.
 5. Lista Operacji niewybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 21/2022.
 6. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 25 kwietnia 2022 r.
 7. Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów.

Wyniki oceny po protestach:

 1. Rejestr protestów złożonych bo biura LGD w ramach naboru 21/2022
 2. Lista operacji zgodnych, które mogły zostać poddane ocenie Rady w ramach Konkursu nr 21/2022
 3. Lista operacji wybranych po uznaniu protestów w ramach Konkursu nr 21/2022
 4. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 9 maja 2022 r.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wyniki naboru grantowego 5/2020/G

W dniu 18 stycznia 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała …