Strona główna / Logotypy do pobrania

Logotypy do pobrania

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach:

  1. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (.pdf 14,53 MB)
  2. Logotyp LGD Dorzecze Wisły(.png 0,60 MB)
  3. Logo PROW 2014-2020 (kolor) (.rar 444,34 kB)
  4. Logo PROW 2014-2020 (mono) (.rar 424,22 kB)
  5. Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne) (.rar 376,35 kB)
  6. Logotyp UE (.rar 17,59 kB)
  7. Logotyp KSOW (.rar 234,39 kB)
  8. Logotyp LEADER (.rar 68,05 kB)
  9. Logotyp SIR (.rar 1,14 MB)