Strona główna / Wyniki naboru wniosków / Wyniki naboru grantowego 6/2022/G

Wyniki naboru grantowego 6/2022/G

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 6/2020/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Finansowane będą operację, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego LSR i/lub przynoszącej korzyść mieszkańcom obszaru objętego LSR. Zakres ten realizuje LSR dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na lata 2014-2020 przez: Cel ogólny nr: 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, Cel szczegółowy nr: 1.2 Wsparcie aktywności społecznej.

W wymaganym terminie do biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły wpłynęła rekordowa ilość wniosków o powierzenie grantu w liczbie 25 na łączną kwotę 530 914,78 zł. Limit środków finansowych przeznaczonych na ww. nabór grantowy wynosił 130 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listy polecone). Dziękujemy wszystkim stowarzyszeniom za złożone wnioski i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naborach grantowych.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

  1. Rejestr wniosków złożonych na Konkurs nr 6/2022/G
  2. Lista Zadań, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 6/2022/G
  3. Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 6/2022/G
  4. Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dn. 29 kwietnia 2022 r.
  5. Informacja o możliwości złożenia odwołania od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wyniki naboru grantowego 5/2020/G

W dniu 18 stycznia 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała …